Sony Xperia Z5 Dual - Switch Access

background image

Switch Access

Dengan Switch Access, anda boleh berinteraksi dengan peranti Xperia™ anda

menggunakan satu atau lebih suis. Suis ialah peranti yang digunakan untuk menghantar

isyarat ketukan kekunci ke peranti Android anda. Ini boleh jadi berguna untuk pengguna

dengan had mobiliti. Untuk maklumat lanjut mengenai Switch Access, lihat

Tetapan >

Kebolehaksesan > Tukar Akses > TETAPAN > Bantuan.

150

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Tukar Akses

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kebolehaksesan > Tukar Akses.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut,

kemudian ketik

OK.

151

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.