Sony Xperia Z5 Dual - Mencari dan melihat kenalan

background image

Mencari dan melihat kenalan

1 Cari kenalan

2 Edit dan lihat maklumat perhubungan perubatan dan kecemasan

3 Lihat lebih banyak pilihan

4 Kegemaran and Semua tab kenalan

5 Lihat butiran kenalan

6 Gunakan penggelangsar untuk melompat ke kenalan yang bermula dengan huruf yang dipilih

7 Tambah kenalan

Untuk mencari kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik dan masukkan nombor telefon, nama atau maklumat lain dalam medan

Cari kenalan. Senarai hasil ditapis ketika anda memasukkan setiap aksara.

Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Kenalan untuk dipaparkan.

3

Dalam senarai yang muncul, buat pilihan yang diingini. Jika anda telah

menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu akan

kelihatan dalam senarai.

4

Untuk mengembangkan lagi senarai pilihan, ketik

Suaikan, pilih senarai juntai

bawah yang bersesuaian dan tandakan atau nyahtandakan kotak semak yang

diingini.

5

Apabila anda selesai, ketik

OK.

89

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.