Sony Xperia Z5 Dual - Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™‎

background image

Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™

Anda boleh melihat atau memainkan kandungan media yang disimpan ke peranti anda

pada peranti lain seperti TV atau komputer. Peranti ini mestilah menyertai rangkaian

wayarles yang sama dan boleh jadi TV atau pembesar suara Sony mahupun produk

yang mendapat DLNA Certified™ oleh Digital Living Network Alliance. Anda boleh juga

melihat atau memainkan kandungan dari peranti DLNA Certified™ yang lain pada peranti

anda.
Selepas anda menyediakan perkongsian media antara peranti, anda boleh, sebagai

contoh, mendengarkan fail muzik yang disimpan pada komputer rumah anda

menggunakan peranti anda, atau melihat foto yang diambil dengan kamera peranti anda

pada skrin TV yang besar.

Mainkan fail daripada peranti DLNA Certified™ pada peranti anda

Apabila anda memainkan fail dari peranti DLNA Certified™ pada peranti anda, peranti

lain ini bertindak sebagai pelayan. Dalam kata lain, ia berkongsi kandungan melalui

rangkaian. Peranti pelayan mesti menjadikan fungsi perkongsiannya didayakan dan

memberi kebenaran akses ke peranti anda. Ia juga mesti disambungkan ke rangkaian

Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

Untuk menggunakan peranti anda bagi memainkan runut muzik yang disimpan pada

peranti lain

1

Pastikan bahawa peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan ke

rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Ketik , kemudian ketik

Rangkaian rumah.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih trek yang anda

mahu mainkan. Setelah dipilih, trek mula dimainkan secara automatik.

Untuk memainkan video yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik atau .

3

Ketik , kemudian ketik

Rangkaian rumah.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih video yang anda

mahu mainkan.

131

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat foto yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Ketik dan kemudian ketik

Rangkaian rumah.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih foto untuk

melihatnya.

Memainkan fail daripada peranti anda pada peranti DLNA Certified™

Sebelum anda boleh melihat atau memainkan fail media dari peranti anda pada peranti

DLNA Certified™ lain, anda mesti menyediakan perkongsian fail pada peranti anda.

Peranti yang anda kongsikan kandungan dipanggil peranti klien. Sebagai contoh, TV,

komputer atau tablet boleh bertindak sebagai peranti klien. Peranti anda berfungsi

sebagai pelayan media apabila ia menyediakan kandungan kepada peranti klien. Apabila

anda menyediakan perkongsian fail pada peranti anda, anda mesti juga memberikan

kebenaran akses kepada peranti klien. Selepas anda melakukannya, peranti tersebut

dipaparkan sebagai peranti yang didaftarkan. Peranti yang menunggu untuk

mendapatkan kebenaran akses disenaraikan sebagai peranti yang menunggu

kebenaran.

Untuk menyediakan perkongsian fail dengan peranti DLNA Certified™ lain

1

Sambungkan peranti anda ke rangkaian Wi-Fi.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik Tetapan > Sambungan

peranti > Pelayan media.

3

Ketik penggelangsar di sebelah

Kongsi media.

4

Gunakan komputer anda atau peranti klien DLNA™ lain pada rangkaian Wi-Fi

yang sama untuk menyambung ke peranti anda.

5

Pemberitahuan muncul dalam bar status peranti anda. Buka pemberitahuan dan

tetapkan kebenaran akses untuk setiap peranti klien yang cuba untuk

menyambung ke peranti anda.

Langkah-langkah untuk mengakses media pada peranti anda menggunakan klien DLNA™

berbeza antara peranti klien. Rujuk Panduan pengguna peranti klien anda untuk mendapatkan

maklumat lanjut. Jika peranti anda tidak boleh diakses pada rangkaian klien, semak untuk

memastikan rangkaian Wi-Fi anda berfungsi.

Anda juga boleh mengakses menu

Pelayan media dari aplikasi tertentu seperti Muzik atau

Album dengan menyeret sudut kiri skrin utama aplikasi ke arah kanan dan kemudian mengetik

Tetapan > Pelayan media.

Untuk berhenti berkongsi fail dengan peranti rangkaian rumah yang lain

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Ketik penggelangsar

Kongsi media.

Untuk menetapkan kebenaran akses bagi peranti menunggu

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti menunggu.

4

Pilih tahap kebenaran akses.

Untuk menukar nama peranti yang didaftarkan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti berdaftar, kemudian pilih Tukar nama.

4

Masukkan nama baru untuk peranti, kemudian ketik

OK.

132

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tahap akses bagi peranti berdaftar

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti berdaftar.

4

Ketik

Tukar tahap akses dan buat pilihan.

Untuk mendapatkan bantuan mengenai berkongsi kandungan dengan peranti DLNA

Certified™ yang lain

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Ketik dan kemudian ketik

Bantuan.

Memaparkan fail pada peranti lain menggunakan Cast

Menggunakan teknologi DLNA™ anda boleh menolak kandungan media dari peranti

anda ke peranti lain yang bersambung ke rangkaian Wi-Fi yang sama. Peranti

penerimaan mestilah dapat berfungsi sebagai peranti Digital Media Renderer (DMR) dan

memainkan kandungan yang diterima dari peranti anda. TV yang menyokong DLNA™

atau PC yang menjalankan Windows® 7 atau lebih tinggi adalah contoh peranti DMR.

Langkah-langkah untuk memainkan media kongsi mungkin berbeza bergantung kepada

peranti klien. Rujuk panduan pengguna peranti DMR untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan yang dilindungi dengan Pengurusan Hak Digital (DRM) tidak boleh dimainkan pada

peranti Digital Media Renderer menggunakan teknologi DLNA™.

Untuk memaparkan foto atau video pada peranti klien menggunakan Cast

1

Pastikan bahawa anda telah menyediakan peranti klien DMR atau DLNA™

dengan betul dan ia disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti

anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Album .

4

Semak imbas dan buka foto atau video yang anda mahu lihat.

5

Leret ke bawah bar status dengan dua jari, kemudian ketik dan pilih peranti

yang anda ingin kongsikan kandungan.

6

Untuk berhenti berkongsi foto atau video dengan peranti klien, ketik dan

kemudian, pilih

Berhenti menghantar.

Anda juga boleh melihat peranti Google Cast ditunjukkan pada senarai apabila mengetik

.

Untuk memainkan runut muzik pada peranti klien menggunakan Cast

1

Pastikan bahawa anda telah menyediakan peranti klien DMR atau DLNA™

dengan betul dan ia disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti

anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Pilih kategori muzik dan semak imbas ke runut yang anda mahu kongsi, kemudian

ketik runut itu.

4

Ketik dan pilih peranti klien untuk berkongsi kandungan anda. Runut mula

dimainkan pada peranti yang anda pilih.

5

Untuk memutuskan sambungan daripada peranti klien, ketik dan kemudian,

pilih

Berhenti menghantar.

Anda juga boleh melihat peranti Google Cast ditunjukkan pada senarai apabila mengetik

.