Sony Xperia Z5 Dual - Menyambung peranti anda ke aksesori USB

background image

Menyambung peranti anda ke aksesori USB

Anda boleh menggunakan penyesuai Hos USB untuk menyambung peranti anda ke

aksesori USB seperti peranti storan massa atau tetikus. Jika peranti USB mempunyai

satu penyambung mikro USB, penyesuai Hos USB tidak diperlukan. Penyesuai Hos USB

133

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

dijual secara berasingan. Sony tidak menjamin bahawa semua aksesori USB disokong

oleh peranti anda.

Peranti ini mempunyai satu port USB tanpa tutup. Jika peranti anda terdedah kepada air,

pastikan bahawa port USB benar-benar kering sebelum memasukkan kabel USB.