Sony Xperia Z5 Dual - Teknologi wayarles Bluetooth®

background image

Teknologi wayarles Bluetooth®

Gunakan fungsi Bluetooth® unt vuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth® yang

lain atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Sambungan Bluetooth®

berfungsi dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan jarak 10 meter (33 kaki),

tanpa objek padu di antaranya. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu memasangkan

peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain secara manual.

Kesalingoperasian dan keserasian antara peranti Bluetooth® berbeza-beza.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh menukar

tetapan Bluetooth® dan penukaran itu melibatkan semua pengguna.

Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi Bluetooth

®

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Ketik penggelangsar

Bluetooth untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi

tersebut.

Menamakan peranti anda

Anda boleh menamakan peranti anda. Nama ini ditunjukkan kepada peranti lain selepas
anda menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan peranti ditetapkan pada kelihatan.

Untuk memberi nama kepada peranti anda

1

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

4

Ketik >

Namakan semula peranti ini.

5

Masukkan nama untuk peranti anda.

6

Ketik

NAMAKAN SEMULA.

Berpasangan dengan peranti Bluetooth

®

yang lain

Apabila anda memasangkan peranti anda dengan peranti lain, anda boleh
menyambungkan peranti anda ke set kepala Bluetooth

®

atau kit kereta Bluetooth

®

,

contohnya, dan menggunakan peranti lain ini untuk berkongsi muzik.

Setelah anda memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth

®

yang lain, peranti

anda mengingati pasangannya ini. Apabila memasangkan peranti anda dengan peranti
Bluetooth

®

untuk kali pertama, anda mungkin perlu memasukkan kod laluan. Peranti

anda akan cuba menggunakan kod laluan generik 0000 secara automatik. Jika ini tidak
berjaya, rujuk panduan pengguna untuk peranti Bluetooth

®

anda bagi mendapatkan kod

136

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

laluan peranti. Anda tidak perlu memasukkan semula kod laluan selepas ini apabila anda
bersambung ke peranti Bluetooh

®

yang pernah dipasangkan.

Sesetengah peranti Bluetooth

®

, contohnya, kebanyakan set kepala Bluetooth

®

, menghendaki

anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain itu.

Anda boleh memasangkan peranti anda dengan beberapa peranti Bluetooth

®

tetapi anda

hanya boleh bersambung ke satu profil Bluetooth

®

sahaja pada masa yang sama.

Untuk membuat memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth

®

lain

1

Pastikan peranti yang anda mahu jadikan pasangan telah mengaktifkan fungsi
Bluetooth

®

dan boleh dilihat pada peranti Bluetooth

®

lain.

2

Dari

Skrin utama peranti anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

4

Ketik penggelangsar

Bluetooth untuk mendayakan fungsi tersebut. Senarai

peranti Bluetooth

®

yang tersedia kelihatan.

5

Ketik peranti Bluetooth

®

yang anda ingin jadikan pasangan.

6

Masukkan kod laluan, jika perlu, atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-

dua peranti.

Untuk menyambungkan peranti anda ke peranti Bluetooth

®

lain

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Ketik peranti Bluetooth

®

yang anda ingin sambungkan.

Untuk memisahkan pasangan peranti Bluetooth

®

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Di bawah

Peranti pasangan, ketik bersebelahan nama peranti yang anda mahu

pisahkan pasangan.

4

Ketik

LUPA.

Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth

®

Gunakan teknologi Bluetooth

®

untuk berkongsi item dengan peranti serasi Bluetooth

®

yang lain seperti telefon atau komputer. Anda boleh menghantar dan menerima jenis item

berikut:

Foto dan video

Muzik dan fail audio lain

Laman web

Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth

®

1

Peranti yang menerima: Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan dan bahawa

peranti tersebut boleh dilihat oleh peranti Bluetooth

®

yang lain.

2

Peranti yang menghantar: Buka aplikasi yang mengandungi item yang anda

mahu hantar, dan tatal ke item.

3

Bergantung pada aplikasi dan item yang anda hendak hantar, anda mungkin

perlu, contohnya, menyentuh terus item, buka item dan tekan .

4

Pilih

Bluetooth.

5

Hidupkan Bluetooth

®

jika anda digesa melakukannya.

6

Ketik nama peranti yang menerima.

7

Peranti yang menerima: Jika digesa, terima sambungan tersebut.

8

Peranti yang menghantar: Jika digesa, sahkan pemindahan ke peranti yang

menerima.

9

Peranti yang menerima: Terima item masuk.

137

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth

®

1

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan dan kelihatan kepada peranti Bluetooth

®

lain.

2

Peranti menghantar kini mula menghantar data ke peranti anda.

3

Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau

sahkan kod laluan yang dicadangkan.

4

Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk pada peranti anda, seret bar status

ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.

5

Ketik

Terima untuk memulakan pemindahan fail.

6

Untuk melihat kemajuan pemindahan, seret bar status ke bawah.

7

Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik

pemberitahuan yang berkaitan.

Untuk melihat fail yang anda terima menggunakan Bluetooth®

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Tekan dan pilih

Tunjukkan fail yang diterima.

138

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.