Sony Xperia Z5 Dual - Gambaran keseluruhan

background image

Gambaran keseluruhan

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1. Lampu pengecasan/Lampu

pemberitahuan
2. Lensa kamera depan
3. Speaker telinga
4. Sensor Kehampiran/Cahaya
5. Sensor kekunci kuasa/Cap jari
6. Kekunci Kelantangan/Zum
7. Kekunci kamera
8. Mikrofon/Pembesar Suara utama
9. Port kabel pengecas/USB

10. Lubang tali pengikat
11. Kawasan antena Wi-Fi/Bluetooth

utama
12. Lensa kamera utama
13. Lampu kamera
14. Kawasan antena GPS
15. Mikrofon kedua
16. Bicu set kepala
17. Kawasan antena Wi-Fi kedua
18. Penutup bekas kad SIM nano/Kad

memori
19. Kawasan pengesanan NFC™