Sony Xperia Z5 Dual - Pemasangan

background image

Pemasangan

Peranti anda hanya menyokong kad SIM nano.

Untuk memasukkan kad SIM nano

1

Buka penutup slot kad SIM nano dan bekas kad memori dengan peranti

menghadap ke bawah.

2

Seret keluar bekas menggunakan kuku anda.

3

Letakkan kad SIM nano ke dalam slot dalam bekas yang betul, kemudian

masukkan semula bekas.

4

Tutup penutupnya.

Jika anda memasukkan kad SIM nano semasa kuasa peranti dihidupkan, peranti akan

dimulakan semula secara automatik.

Untuk memasukkan kad ingatan

1

Buka penutup slot kad SIM nano dan kad ingatan.

2

Masukkan kad ingatan ke dalam slot kad ingatan, kemudian tutup penutupnya.

Pastikan anda memasukkan kad ingatan dalam orientasi yang betul.

Untuk mengeluarkan kad SIM nano

9

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Buka penutup untuk slot kad SIM nano dan kad ingatan.

2

Menggunakan kuku jari atau objek serupa yang lain, tarik keluar pemegang kad

SIM nano.

3

Keluarkan kad SIM nano ke dalam slot kad SIM nano yang berkaitan dalam

pemegang, kemudian masukkan semula pemegang.

4

Tutup penutupnya.

Untuk mengeluarkan kad ingatan

1

Matikan peranti dan tanggalkan penutup untuk slot kad SIM nano dan kad

ingatan.

2

Tekan kad ingatan ke dalam dan kemudian lepaskannya dengan cepat.

3

Tutup penutupnya.

Anda juga boleh mengeluarkan kad ingatan itu tanpa mematikan peranti dalam langkah 1.

Untuk menggunakan kaedah ini, anda mestilah menyahlekapkan kad ingatan itu dahulu di

bawah

Tetapan dengan mengetik Storan > Nyahlekapkan kad SD.