Sony Xperia Z5 Dual - Aplikasi kecil

background image

Aplikasi kecil

Aplikasi kecil merupakan aplikasi bersaiz kecil yang boleh berjalan pada sebelah atas

aplikasi lain, pada skrin yang sama untuk membolehkan pelbagai tugas dilakukan.

Contohnya, anda boleh membuka halaman web yang menunjukkan butiran kadar

pertukaran mata wang dan kemudian membuka aplikasi kecil Kalkulator di bahagian

atasnya dan melakukan pengiraan. Anda boleh membuka tetingkap aplikasi kecil dari

skrin aplikasi yang digunakan baru-baru ini. Untuk memuat turun lebih banyak aplikasi

kecil, pergi ke Google Play™.

Untuk membuka aplikasi kecil

1

Untuk membuka skrin aplikasi yang digunakan baru-baru ini, ketik .

2

Ketik

APLIKASI KECIL.

3

Ketik aplikasi kecil yang anda ingin buka.

Anda boleh membuka beberapa aplikasi kecil pada masa yang sama.

Untuk menutup apl kecil

Ketik pada tetingkap apl kecil.

Untuk memuat turun aplikasi kecil

1

Untuk membuka skrin aplikasi yang digunakan baru-baru ini, ketik .

2

Ketik

APLIKASI KECIL.

3

Ketik .

4

Ketik .

5

Cari aplikasi kecil yang anda ingin muat turun, kemudian ikut arahan untuk

memuat turunnya dan menyelesaikan pemasangan.

31

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengalih aplikasi kecil

Semasa aplikasi kecil dibuka, sentuh terus penjuru kiri sebelah atas aplikasi kecil,

kemudian alihkannya ke lokasi yang diinginkan.

Untuk meminimumkan aplikasi kecil

Semasa aplikasi kecil dibuka, sentuh terus penjuru kiri sebelah atas aplikasi kecil,

kemudian seretnya ke sisi kanan atau bawah skrin.

Sesetengah aplikasi kecil boleh diminimumkan dengan mengetik ikon .

Untuk mengalih keluar aplikasi kecil

1

Ketik .

2

Cari dan ketik

APLIKASI KECIL.

3

Ketik .

4

Ketik

Nyahpasang aplikasi kecil, kemudian pilih aplikasi kecil yang anda ingin alih

keluar.

5

Ketik

OK.

Untuk menambahkan widget sebagai aplikasi kecil

1

Untuk membuka skrin aplikasi yang digunakan baru-baru ini, ketik .

2

Ketik

APLIKASI KECIL, kemudian ketik .

3

Ketik .

4

Pilih widget.

5

Masukkan nama untuk widget itu, jika diingini, kemudian ketik

OK.

Untuk menamakan semula widget

1

Untuk membuka skrin aplikasi yang digunakan baru-baru ini, ketik .

2

Ketik

APLIKASI KECIL.

3

Ketik .

4

Ketik

Nama semula widget, kemudian pilih widget yang ingin anda namakan

semula.

5

Masukkan nama, kemudian ketik

OK.

6

Ketik

.

Tidak semua widget boleh dinamakan semula.

Untuk memadamkan widget

1

Untuk membuka skrin aplikasi yang digunakan baru-baru ini, ketik .

2

Ketik

APLIKASI KECIL.

3

Ketik .

4

Ketik

Padam widget.

5

Pilih ikon widget yang anda mahu padamkan, kemudian ketik

OK .

6

Ketik

.

Tidak semua widget boleh dipadamkan.