Sony Xperia Z5 Dual - Ikon pada bar status

background image

Ikon pada bar status

Ikon status

Tiada kad SIM

Kekuatan isyarat

Tiada isyarat

Perayauan

Menghantar dan memuat turun data LTE

Menghantar dan memuat turun data GPRS

Menghantar dan memuat turun data EDGE

Menghantar dan memuat turun data 3G

Menghantar dan memuat turun data HSPA+

Sambungan Wi-Fi didayakan dan data sedang dihantar

Sambungan Wi-Fi didayakan tetapi tiada sambungan Internet.
Ikon ini turut boleh muncul semasa anda cuba menyambung ke rangkaian Wi-Fi

yang selamat. Selepas berjaya melog masuk, tanda seruan akan hilang.
Jika Google™ disekat di kawasan anda, tanda seruan mungkin muncul

walaupun apabila peranti disambungkan ke rangkaian Wi-Fi dan terdapat

sambungan Internet yang berfungsi.

Status bateri

Bateri sedang dicas

Mod pesawat diaktifkan

Fungsi Bluetooth® diaktifkan

Mikrofon dibisukan

Telefon speaker dihidupkan

Mod jangan ganggu diaktifkan

Mod getar

Penggera ditetapkan

GPS diaktifkan

Penyegerakan sedang berjalan

Masalah dengan daftar masuk atau penyegerakan

Bergantung pada pembekal perkhidmatan anda, rangkaian atau rantau, fungsi atau

perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

38

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menguruskan ikon bar status

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Ikon sistem.

3

Tandakan kotak semak untuk ikon sistem yang anda mahukannya muncul di bar

status.

Ikon pemberitahuan

Mesej teks baru atau mesej multimedia

Panggilan berjalan

Panggilan terlepas

Panggilan ditahan

Pemajuan panggilan dihidupkan

Mesej mel suara baru

Mesej e-mel baru

Memuat turun data

Memuat naik data

Data mudah alih dinyahdayakan

Jalankan persediaan asas bagi peranti anda

Kemas kini perisian tersedia

Kemas kini sistem tersedia

Memuat turun kemas kini sistem

Ketik untuk memasang kemas kini sistem yang dimuat turun

Mod STAMINA diaktifkan

Mod STAMINA ultra diaktifkan

Pembatalan hingar hidup

Tangkapan skrin ditangkap

Mesej sembang Hangouts™ baru

Sembang video dengan rakan menggunakan aplikasi Hangouts™

Satu aplikasi kecil sedang berjalan

Sebuah lagu sedang dimainkan

Radio sedang dimainkan

Peranti disambungkan dengan komputer melalui kabel USB

Storan dalaman 75% penuh. Ketik untuk memindahkan data ke kad ingatan

Amaran

Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)

Tidak semua ikon yang boleh muncul pada peranti anda disenaraikan di sini. Ikon ini adalah

untuk tujuan rujukan sahaja dan perubahan boleh dibuat tanpa notis.

39

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyekat aplikasi daripada menghantar pemberitahuan

1

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Pemberitahuan.

3

Pilih aplikasi.

4

Ketik penggelangsar

Sekat semua.