Sony Xperia Z5 Dual - Merakamkan skrin anda

background image

Merakamkan skrin anda

Anda boleh menggunakan ciri rakaman skrin untuk menangkap video yang

menayangkan apa yang berlaku pada skrin peranti anda. Ciri ini adalah berguna,

contohnya, apabila anda ingin membuat tutorial atau merakam video anda bermain

permainan pada peranti anda. Klip video yang dirakam disimpan secara automatik dalam

Album.

34

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Rakamkan gambaran keseluruhan tetingkap skrin

1

Minimumkan/Pulihkan tetingkap rakaman skrin

2

Rakamkan skrin anda

3

Rakamkan skrin anda apabila kamera depan diaktifkan

4

Rakamkan skrin anda dengan/tanpa audio

5

Akses tetapan rakaman skrin

6

Tutup tetingkap rakaman skrin

Untuk merakamkan skrin anda

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga tetingkap gesaan muncul.

2

Ketik .

3

Selepas tetingkap rakaman skrin dibuka, ketik . Fungsi rakam skrin dimulakan

dan butang pemasa dipaparkan.

4

Untuk menghentikan rakaman, ketik butang pemasa, kemudian ketik .

Untuk merakamkan skrin anda apabila kamera depan diaktifkan

1

Apabila tetingkap rakaman skrin dibuka, ketik . Tetingkap yang menunjukkan

pemidang tilik untuk kamera depan akan dibuka.

2

Untuk mula merakamkan skrin dan video anda yang ditangkap oleh kamera

depan, ketik .

3

Untuk menghentikan rakaman, ketik butang pemasa, kemudian ketik .

4

Untuk menutup tetingkap pemidang tilik kamera depan, ketik .

Untuk melihat rakaman skrin terbaru

1