Sony Xperia Z5 Dual - Memajukan panggilan

background image

Memajukan panggilan

Anda boleh halakan panggilan ke penerima berlainan, seperti nombor telefon lain, peranti

lain, atau perkhidmatan menjawab panggilan. Anda juga boleh memajukan panggilan

yang sampai ke kad SIM 1 kepada kad SIM 2 apabila kad SIM 1 tidak dapat dicapai dan

sebaliknya. Fungsi ini dipanggil kebolehcapaian Dwi SIM. Anda mesti mendayakannya

secara manual.

Untuk memajukan panggilan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Pilih kad SIM.

4

Ketik

Pemajuan panggilan > Suara dan buat pilihan.

5

Masukkan nombor yang ingin anda majukan panggilan, kemudian ketik

Hidupkan.

84

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mematikan pemajuan panggilan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Pilih kad SIM.

4

Ketik

Pemajuan panggilan.

5

Buat pilihan, kemudian ketik

Matikan.

Untuk mendayakan fungsi kebolehcapaian DWI SIM

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Dwi SIM > Kebolehhubungan Dwi SIM.

3

Di bawah

Kebolehhubungan Dwi SIM, ketik penggelangsar untuk mendayakan

fungsi tersebut.

4

Ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan prosedur.

Jika fungsi kebolehcapaian Dwi SIM tidak berfungsi selepas anda mendayakannya, pastikan

anda telah memasukkan nombor telefon dengan betul untuk setiap kad SIM. Dalam

sesetengah kes, nombor dikesan secara automatik semasa membuat persediaan. Jika tidak,

anda diminta memasukkannya secara manual.