Sony Xperia Z5 Dual - Panggilan sidang

background image

Panggilan sidang

Dengan panggilan sidang atau berbilang pihak, anda boleh menyambungkan perbualan

dengan dua atau lebih ramai orang.

Untuk butiran mengenai bilangan peserta yang anda boleh tambah pada panggilan sidang,

hubungi pengendali rangkaian anda.

86

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuat panggilan sidang

1

Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik . Log panggilan kelihatan.

2

Untuk memaparkan pad pendail, ketik .

3

Dail nombor peserta kedua dan ketik . Peserta pertama ditahan untuk

sementara.

4

Untuk menambahkan peserta kedua pada panggilan itu dan memulakan

persidangan, ketik .

5

Untuk menambahkan lebih ramai peserta pada panggilan itu, ulangi langkah yang

berkaitan seperti yang diterangkan di atas.

Untuk mengadakan perbualan peribadi dengan peserta panggilan sidang

1

Semasa panggilan persidangan sedang berjalan, ketik

Urus persidangan.

2

Ketik butang berasingan peserta yang ingin anda adakan perbualan peribadi.

3

Untuk menamatkan perbualan peribadi dan kembali ke panggilan sidang, ketik .

Untuk melepaskan peserta daripada panggilan persidangan

1

Semasa panggilan persidangan sedang berjalan, ketik

Urus persidangan.

2

Ketik bersebelahan peserta yang anda mahu lepaskan.

Untuk menamatkan panggilan persidangan

Semasa panggilan persidangan, ketik .