Sony Xperia Z5 Dual - Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Menyelaras dengan Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Jika syarikat anda menggunakan akaun Microsoft Exchange ActiveSync, anda boleh

mengakses mesej e-mel korporat anda, janji temu kalendar dan kenalan anda terus pada

peranti anda. Selepas persediaan, anda boleh mendapatkan maklumat dalam aplikasi ,

E-melKalendar dan Kenalan .

Jika anda telah menyediakan akaun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pada peranti

Xperia™ anda, tetapan keselamatan EAS mungkin mengehadkan jenis skrin kunci kepada PIN

atau kata laluan sahaja. Ini berlaku apabila pentadbir rangkaian anda menentukan jenis skrin

kunci untuk semua akaun EAS atas sebab keselamatan perusahaan. Hubungi pentadbir

rangkaian syarikat atau organisasi anda untuk menyemak dasar keselamatan rangkaian yang

dilaksanakan untuk peranti mudah alih. Kefungsian cap jari tidak tersedia di Amerika Syarikat.

Untuk menyediakan akaun EAS bagi penyegerakan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun > Exchange

ActiveSync.

3

Masukkan alamat e-mel korporat dan kata laluan anda.

4

Ketik

SETERUSNYA. Jika kegagalan berlaku, masukkan butiran domain dan

pelayan untuk akaun anda secara manual, kemudian ketik

SETERUSNYA.

5

Ketik

OK untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal peranti anda.

6

Pilih kaedah penyegerakan, selang penyegerakan dan data yang anda mahu

segerakkan dengan peranti anda.

7

Ketik

SETERUSNYA, kemudian pilih cara anda ingin dimaklumkan apabila e-mel

baharu tiba.

8

Ketik

SETERUSNYA, masukkan nama untuk akaun korporat, kemudian ketik

PERSEDIAAN SELESAI.

9

Jika digesa, aktifkan pentadbir peranti untuk membenarkan pelayan korporat anda

menetapkan peraturan keselamatan tertentu pada peranti anda, seperti

menyahdayakan rakaman suara dan menggunakan penyulitan storan.

61

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tetapan akaun EAS

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel, kemudian ketik .

3

Ketik

Tetapan dan pilih akaun EAS, kemudian tukar tetapan akaun EAS seperti

yang dikehendaki.

Untuk menetapkan selang penyelarasan untuk akaun EAS

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik

E-mel, kemudian ketik .

3

Ketik

Tetapan dan pilih akaun EAS.

4

Ketik

Kekerapan penyemakan.

5

Di bawah

Tetapan luar masa puncak, ketik Kekerapan semakan dan buat pilihan

selang waktu.

Untuk mengalih keluar akaun EAS

1

Dari

Skrin utama anda, ketik > Tetapan > Akaun & penyegerakan.

2

Ketik

Exchange ActiveSync, kemudian pilih akaun EAS yang ingin anda alih

keluar.

3

Ketik , kemudian ketik

Alih keluar akaun.

4

Ketik

ALIH KELUAR AKAUN sekali lagi untuk mengesahkan.

62

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.