Sony Xperia Z5 Dual - Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

background image

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

Selaraskan peranti anda dengan kenalan, e-mel, acara kalendar dan maklumat lain

daripada akaun dalam talian, sebagai contoh, akaun e-mel seperti Gmail™ dan

Exchange ActiveSync, Facebook™ dan Flickr™. Anda boleh menyelaraskan data secara

automatik untuk akaun itu dengan mengaktifkan fungsi autopenyelarasan atau anda

boleh menyelaraskan setiap akaun secara manual.

Untuk menyediakan akaun dalam talian bagi penyegerakan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun, kemudian pilih akaun

yang anda mahu tambah.

3

Ikut arahan untuk mencipta atau mendaftar masuk akaun.

Untuk menyelaras secara manual dengan akaun dalam talian

1

Dari

Skrin utama anda, ketik > Tetapan > Akaun & penyegerakan.

2

Ketik nama akaun yang ingin anda selaraskan. Senarai item yang muncul

menunjukkan perkara yang boleh diselaraskan dengan akaun.

3

Ketik penggelangsar bersebelahan item yang anda mahu selaraskan.

Untuk mengalih keluar akaun dalam talian

1

Dari

Skrin utama anda, ketik > Tetapan > Akaun & penyegerakan.

2

Pilih jenis akaun, kemudian ketik akaun yang anda ingin alih keluar.

3

Ketik , kemudian ketik

Alih keluar akaun.

4

Ketik

ALIH KELUAR AKAUN sekali lagi untuk mengesahkan.