Sony Xperia Z5 Dual - Mengatur mesej anda

background image

Mengatur mesej anda

Untuk memadamkan mesej

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang ingin anda padam.

3

Sentuh terus mesej yang mahu dipadamkan, kemudian ketik

Padam mesej >

PADAM.

Untuk memadamkan perbualan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Padam perbualan.

3

Tandai kotak semak untuk perbualan yang hendak dipadamkan, kemudian, ketik

>

PADAM.

Untuk membintangkan mesej

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang anda mahu buka.

3

Sentuh terus mesej yang anda bahu bintangkan, kemudian ketik

Tambah bintang.

4

Untuk menyahbintangkan mesej, sentuh terus mesej berbintang, kemudian ketik

Padamkan bintang.

Untuk melihat mesej yang dibintangkan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Mesej berbintang.

3

Semua mesej yang dibintangkan kelihatan dalam senarai.

Untuk mencari mesej

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik .

3

Masukkan kata kunci carian anda. Hasil carian kelihatan dalam senarai.

96

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.