Sony Xperia Z5 Dual - Membantu kami memperbaik perisian kami

background image

Membantu kami memperbaik perisian kami

Anda boleh mengupayakan penghantaran maklumat penggunaan dari peranti anda

supaya Sony Mobile boleh mengumpulkan laporan pepijat dan statistik tanpa nama yang

membantu memperbaik perisian kami. Tiada maklumat yang dikumpulkan merangkumi

data peribadi.

154

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membenarkan penghantaran maklumat penggunaan

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Tetapan maklumat penggunaan.

3

Tandakan kotak semak

Hntr mklumat p'gunaan jika ia belum lagi ditandakan.

4

Ketik

Setuju.