Sony Xperia Z5 Dual - Akaun berbilang pengguna

background image

Akaun berbilang pengguna

Peranti anda menyokong akaun berbilang pengguna supaya pengguna yang lain dapat

melog masuk ke peranti dan menggunakannya secara berasingan. Akaun berbilang

pengguna sangat sesuai dalam situasi yang memerlukan anda berkongsi peranti yang

sama dengan orang lain atau meminjamkan peranti anda kepada orang lain untuk

digunakan sebentar. Pengguna yang mula-mula menyediakan peranti menjadi pemilik

peranti. Hanya pemilik yang boleh mengurus akaun pengguna lain. Selain daripada

akaun pemilik, terdapat dua jenis akaun yang berlainan:

Pengguna Tetap: Akaun jenis ini sesuai untuk orang yang selalu menggunakan peranti

anda.

Pengguna Tetamu: Dayakan pilihan akaun tetamu untuk orang yang hanya mahu

menggunakan peranti anda untuk sementara waktu.

Sesetengah ciri hanya tersedia kepada pemilik. Contohnya, hanya pemilik yang boleh

membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™.

Tentang akaun Pengguna Tetap

Dengan menambah akaun Pengguna Tetap, anda boleh membenarkan pengguna

berlainan untuk mempunyai skrin utama, kertas dinding anda tetapan umum yang

berlainan. Mereka juga mendapat akses berasingan kepada aplikasi dan storan memori

untuk file seperti muzik dan foto. Anda boleh menambah sehingga tiga akaun pengguna

tetap pada peranti anda.

72

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambahkan akaun pengguna biasa

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula

menyediakan peranti.

2

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna > Tambah pengguna.

4

Ketik

OK. Akaun baharu dicipta.

5

Pilih daripada pilihan berikut:

1

Ketik

SEDIAKAN. Skrin akan dikunci dan ikon yang mewakili pengguna yang

baru ditambah dipaparkan di sudut atas sebelah kanan.

2

Jika anda mencipta akaun untuk orang lain dan mereka tiada bersama anda

sekarang, anda boleh mengetik

KEMUDIAN. Apabila pengguna bersedia,

mereka boleh memilih

Pengguna di bawah Tetapan dan melihat akaun baharu

yang muncul sebagai

Pengguna baharu. Hanya ketik akaun tersebut dan ikut

arahan untuk menyelesaikan penyediaannya.

6

Buka kunci skrin dengan meleret ke atas.

7

Ikut arahan pada skrin untuk menyediakan akaun untuk pengguna tersebut.

Anda turut boleh menambahkan akaun pengguna biasa daripada bar status pada mana-mana

skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna,

kemudian ketik

Tambah pengguna.

Untuk membenarkan pengguna tetap membuat panggilan telefon dan menggunakan

SMS

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah nama pengguna berkenaan, kemudian seret penggelangsar di

sebelah

Hidupkan panggilan telefon & SMS ke kanan.

Untuk memadam akaun pengguna tetap dari peranti anda

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah nama pengguna yang anda mahu padamkan, kemudian ketik

Alih keluar pengguna > Padam .

Tentang akaun Pengguna Tetamu

Jika seseorang hanya mahu menggunakan peranti anda untuk sementara, anda boleh

dayakan akaun tetamu untuk pengguna ini. Dalam mod tetamu, peranti anda dimulakan

sebagai sistem yang baru dipasang dengan hanya aplikasi yang diprapasang. Sebaik

saja tetamu anda selesai menggunakan peranti anda, anda boleh menghapus bersih sesi

itu supaya tetamu seterusnya boleh bermula dari kosong. Akaun pengguna tetamu

diprapasang dan tidak boleh dipadamkan.

Untuk mengaktifkan akaun pengguna tetamu

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula

menyediakan peranti.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna > Tetamu.

Anda juga boleh mengaktifkan akaun pengguna tetamu daripada bar status pada mana-mana

skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna,

kemudian ketik

Tambah tetamu.

73

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membenarkan pengguna tetamu membuat panggilan telefon

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah

Tetamu, kemudian seret penggelangsar di sebelah Hidupkan

panggilan telefon ke kanan.

Untuk mengosongkan data sesi tetamu

1

Pastikan anda dilog masuk ke akaun tetamu.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Cari dan ketik

Alih keluar tetamu.

5

Ketik

Alih keluar.

Anda juga boleh mengosongkan sesi tetamu dari bar status pada mana-mana skrin selagi

mana anda dilog masuk ke akaun tetamu. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan

dua jari dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik

Alih keluar tetamu.

Bertukar antara akaun berbilang pengguna

Untuk bertukar antara berbilang akaun pengguna

1

Untuk melihat senarai pengguna, seret bar status ke bawah, kemudian ketik ikon

pengguna di bahagian atas sebelah kanan skrin.

2

Ketik ikon yang mewakili akaun pengguna di mana anda ingin bertukar. Skrin

kunci untuk akaun pengguna tersebut muncul.

Apabila anda bertukar ke akaun tetamu, ketik

Mula semula jika anda mahu hapuskan sesi

terdahulu atau ketik

Ya, teruskan untuk meneruskan sesi terdahulu.

Tetapan untuk akaun berbilang pengguna

Terdapat tiga jenis tetapan yang berlainan pada peranti dengan berbilang pengguna.

Tetapan yang boleh diubah oleh mana-mana pengguna dan menjejaskan semua

pengguna. Contoh termasuk bahasa, Wi-Fi, Mod pesawat, NFC dan Bluetooth®.

Tetapan yang hanya memberi kesan kepada akaun pengguna individu. Contoh termasuk

penyegerakan data automatik, kunci skrin, pelbagai akaun yang ditambah, dan hias latar.

Tetapan yang hanya kelihatan kepada pemilik dan memberi kesan kepada semua

pengguna, sebagai contoh, tetapan VPN.

74

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.