Sony Xperia Z5 Dual - Mempertingkatkan output bunyi

background image

Mempertingkatkan output bunyi

Anda boleh mempertingkatkan bunyi peranti anda dengan mendayakan tetapan bunyi

individu secara manual seperti bunyi Penyama dan Sekeliling. Anda boleh mendayakan

penormal Dinamik untuk meminimumkan perbezaan kelantangan antara lagu atau video.

Anda juga boleh meningkatkan kualiti fail muzik yang dimampatkan kepada menghampiri

kualiti Audio Resolusi Tinggi apabila anda sedang menggunakan fon kepala berwayar.

Untuk meningkatkan output bunyi secara automatik

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Dayakan fungsi

ClearAudio+ dengan mengetik penggelangsar.

Untuk melaraskan tetapan bunyi secara manual

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Jika fungsi

ClearAudio+ didayakan, ketik penggelangsar untuk mendayakan

fungsi tersebut.

4

Ketik

Kesan bunyi > Penyama.

5

Laraskan tetapan bunyi dengan menyeret butang jalur frekuensi ke atas atau ke

bawah.

Pelarasan manual tetapan output bunyi tiada kesan ke atas aplikasi komunikasi suara.

Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Untuk meminimumkan perbezaan kelantangan menggunakan penormal Dinamik

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Nyahdayakan fungsi

DSEE HX dengan mengetik penggelangsar, jika ia

didayakan.

4

Dayakan fungsi

Penormal dinamik dengan mengetik penggelangsar.

Untuk menaik taraf kualiti fail muzik yang dimampat

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Dayakan fungsi

DSEE HX dengan mengetik penggelangsar.

Tetapan ini hanya tersedia untuk fon kepala berwayar yang menyokong Audio Resolusi Tinggi.