Sony Xperia Z5 Dual - Mengakses tetapan

background image

Mengakses tetapan

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda daripada menu Tetapan. Menu Tetapan boleh

diakses dari skrin Aplikasi dan panel tetapan Pantas.

Untuk membuka menu tetapan peranti daripada skrin Aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan.

Untuk melihat maklumat tentang peranti anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon.

Untuk mengaktifkan skrin menggunakan Ketik kepada mod bangun

1

Pastikan Ketik untuk mod bangun dihidupkan. Untuk menghidupkannya, ketik

Tetapan > Paparan, kemudian seret penggelangsar di sebelah Ketik untuk

bangkit ke kanan.

2

Dwi-ketik pada skrin.

Untuk membuka atau menutup panel Tetapan pantas

Untuk membuka panel tetapan Pantas, seret bar status ke bawah.

Untuk membuka panel tetapan Pantas, seret bar status ke bawah menggunakan dua jari.

Untuk menghidupkan Suluh

1

Seret bar status ke bawah menggunakan dua jari.

2

Ketik .

Untuk memilih tetapan yang dipaparkan pada panel Tetapan pantas

1

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah sepenuhnya, kemudian ketik

Edit.

2

Dalam bahagian di sebelah bawah skrin, sentuh terus ikon untuk tetapan pantas

yang ingin anda tambahkan, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas

skrin.

Untuk menyusun semula panel tetapan Pantas

1

Seret bar status sepenuhnya ke bawah, kemudian ketik

Edit.

2

Sentuh dan tahan ikon, kemudian alihkannya ke kedudukan yang diingini.