Sony Xperia Z5 Dual - Mod jangan ganggu

background image

Mod jangan ganggu

Anda boleh menetapkan peranti anda ke mod Jangan ganggu dan menentukan berapa

lama peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara manual. Anda juga

boleh membuat praset bila peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara

automatik.

Untuk mengaktifkan mod Jangan ganggu

1

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah sepenuhnya untuk mengakses

panel tetapan Pantas.

2

Cari dan ketik .

3

Buat pilihan, kemudian ketik

Selesai.

Untuk menukar dengan cepat antara mod Jangan ganggu/Getar/Bunyi

1

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah sehingga , atau

muncul.

2

Ketik

atau untuk bertukar antara mod Getar/Bunyi dengan cepat. Untuk

mengaktifkan mod Jangan ganggu, tekan kekunci kelantangan ke bawah semasa

dalam mod getar.

64

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menjadualkan selang masa mod Jangan ganggu

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Jangan ganggu > Peraturan automatik.

3

Pilih masa atau peristiwa untuk menjadualkan mod Jangan ganggu atau

menambah peraturan baru.

4

Masukkan nama untuk peraturan yang diingini, kemudian ketik

OK.

5

Cari dan ketik

Hari dan tandakan kotak semak untuk hari yang berkaitan,

kemudian ketik

Selesai.

6

Untuk melaraskan masa bermula, ketik

Masa mula dan pilih nilai, kemudian ketik

OK.

7

Untuk melaraskan masa berakhir, ketik

Masa tamat dan pilih nilai, kemudian ketik

OK. Peranti anda kekal dalam mod Jangan ganggu semasa selang masa yang

dipilih.

Pengecualian tetapan untuk mod Jangan ganggu

Anda boleh memilih jenis pemberitahuan yang dibenarkan untuk berbunyi dalam mod

Jangan ganggu dan anda boleh menapis pengecualian berdasarkan daripada siapa

pemberitahuan tersebut datang. Jenis pengecualian yang paling biasa termasuk:

Acara dan peringatan

Panggilan

Mesej

Penggera

Untuk mengaitkan pengecualian dengan jenis kenalan tertentu

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Jangan ganggu > Dbenarkn dlm Keutamaan

shj.

3

Ketik

Panggilan atau Mesej.

4

Pilih satu pilihan.