Sony Xperia Z5 Dual - Penyelamat skrin

background image

Penyelamat skrin

Sediakan penyelamat skrin interaktif yang memaparkan warna, foto atau tayangan slaid

secara automatik semasa peranti anda diletakkan pada dok atau sedang dicas dan skrin

melahu.

Pada peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh mempunyai tetapan

Penyelamat skrin tersendiri.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan penyelamat skrin

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Penyelamat skrin.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Untuk memilih kandungan bagi Penyelamat skrin

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Penyelamat skrin.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.

4

Pilih gambar yang ingin dipaparkan apabila gambar skrin aktif.

Untuk memulakan Penyelamat skrin secara manual

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Penyelamat skrin.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.

4

Untuk mengaktifkan penyelamat skrin dengan segera, ketik , kemudian ketik

Mulakan sekarang.