Sony Xperia Z5 Dual - Tetapan bahasa

background image

Tetapan bahasa

Anda boleh memilih bahasa lalai untuk peranti anda dan menukarnya lagi kemudian.

Anda juga boleh menukar bahasa penulisan untuk input teks. Lihat

Memperibadikan

papan kekunci pada paparan

pada halaman 78.

69

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar bahasa

1

Dari

Skrin utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bahasa & input > Bahasa.

3

Untuk menukar bahasa, seret dan lepaskan bahasa yang diingini ke bahagian atas

senarai. Jika bahasa yang diingini tidak tersenarai pada masa ini, ketik untuk

menambahnya.

4

Ketik

OK.

Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik .

Kemudian pilih teks di sebelah

dan pilih entri pertama dalam menu yang terbuka.

Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.