Sony Xperia Z5 Dual - Bruke enheten som en lommebok

background image

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem lommeboken, og alle

betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten

berører en kortleser når du skal foreta en betaling. Se

NFC

på siden 130 for mer

informasjon om NFC.

NFC-initierte betalinger støttes bare når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i SIM-kortspor 1. I

tillegg er det mulig at mobilbetalingstjenester ikke er tilgjengelige i din region enda.

Slik håndterer du betalingstjenester

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Berøringsbetaling. En liste med

betalingstjenester vises.

3

Håndter betalingstjenestene som ønsket, f.eks. kan du endre standard

betalingstjeneste.

137

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.