Sony Xperia Z5 Dual - Aplikacja Wideo

background image

Aplikacja Wideo

Do odtwarzania filmów i innej zawartości wideo zapisanej na urządzeniu lub na nie

pobranej można użyć aplikacji Wideo. Aplikacja ta służy także jako przewodnik po

programach telewizyjnych. Umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o

programach i powiązanej zawartości, w tym wpisów z mediów społecznościowych o

interesującym Cię programie. Aplikacji tej można używać także jako wszechstronnego

pilota współdziałającego ze zgodnymi urządzeniami domowymi. Filmy można odtwarzać

na innych urządzeniach połączonych z tą samą siecią. Są również dostępne filmy

zapisane w chmurze.

Odtwarzanie niektórych plików wideo w aplikacji Wideo może być niemożliwe. Dostępność

przewodnika po programach telewizyjnych i pilota może się różnić w zależności od rynku i

podłączonego urządzenia.

1

Stuknij ikonę , aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Wideo

2

Wyświetlanie przewodnika po programach

3

Odświeżanie zawartości

4

Zdalne sterowanie

5

Wyszukiwanie zawartości

6

Przełączanie wyświetlania zawartości biblioteki, popularnych programów, programów aktualnie

emitowanych, filmów, seriali telewizyjnych i polecanych programów

7

Przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo, aby otworzyć menu, przeglądać zawartość i

dostosować ustawienia

8

Stuknij program, aby uzyskać szczegółowe informacje i powiązaną zawartość

Jak używać urządzenia jako pilota

Aby używać urządzenia jako pilota do zgodnego urządzenia domowego, powiąż najpierw

oba urządzenia. W tym celu oba urządzenia powinny być połączone z tą samą siecią.

Więcej informacji na temat zgodnych urządzeń zawiera

Lista zgodnych urządzeń

.

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Wideo.

2

Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij

pozycję

Dodaj urządzenie.

3

Wybierz urządzenie domowe z listy.

4

Wprowadź numer rejestracyjny wyświetlany na urządzeniu domowym i postępuj

zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć powiązanie.

5

Po pomyślnym powiązaniu wyświetli się ikona funkcji pilota zdalnego sterowania.

Teraz można używać urządzenia jako w pełni funkcjonalnego pilota do urządzenia

domowego.

129

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić ustawienia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Wideo.

2

Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij

pozycję

Ustawienia.

3

Zmień ustawienia wedle wymagań.

Jak odtworzyć nagranie wideo

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Wideo.

2

Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie

wyświetli się na ekranie, stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego,

a następnie znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

3

Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.

4

Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij

pozycję .

5

Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby

przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

1

Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.

2

Stuknij pozycję >

Ustawienia dźwięku, a następnie zmień odpowiednio

ustawienia.

Jak udostępnić film wideo

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Udostępnij.

2

Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo,

a następnie postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.