Sony Xperia Z5 Dual - NFC

background image

NFC

Utilizaţi tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicaţii în câmp apropiat)

pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, adrese de

pagini web, fişiere de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteţi utiliza

tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informaţii despre un

produs sau serviciu, precum şi etichete care activează anumite funcţii de pe dispozitiv.
Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un

centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ţinute aproape unul de

celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activaţi funcţia NFC, iar

ecranul dispozitivului trebuie să fie activ.
Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Ţineţi dispozitivul dvs.

aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC

să se atingă.

Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate ţările sau regiunile. Utilizând anumite

aplicaţii, unele funcţii NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Reţineţi că nu toate

dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa sau dezactiva funcţia NFC

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe.

3

Atingeţi uşor cursorul

NFC.

135

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată şi că ambele ecrane

sunt active şi deblocate.

2

Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeţi la

Ecranul principal, atingeţi

uşor , apoi .

3

Atingeţi uşor persoana de contact pe care doriţi să o partajaţi.

4

Ţineţi dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât

zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când

dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.

5

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

6

După finalizarea transferului, informaţiile despre persoana de contact sunt salvate

pe dispozitivului receptor şi afişate pe ecranul acestuia.

Pentru a partaja un fişier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că atât dispozitivul dvs., cât şi dispozitivul receptor au funcţia NFC

activată şi că ecranele ambelor dispozitive sunt active şi deblocate.

2

Pentru a deschide aplicaţia Muzică, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Selectaţi o categorie muzicală şi răsfoiţi până la piesa pe care doriţi să o partajaţi.

4

Atingeţi uşor piesa pentru a o reda. Apoi puteţi să atingeţi uşor pentru a

întrerupe piesa. Transferul funcţionează dacă piesa este în curs de redare sau este

întreruptă.

5

Asiguraţi-vă că piesa este afişată pe tot ecranul.

6

Ţineţi dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât

zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când

dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.

7

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

8

După finalizarea transferului, informaţiile despre fişierul muzical sunt salvate pe

dispozitivului receptor.

9

Pentru a afişa fişierul muzical, atingeţi uşor de două ori bara de stare pentru a

deschide panoul Notificare, apoi atingeţi uşor

Transmitere terminată.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată şi că ambele ecrane

sunt active şi deblocate.

2

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video din dispozitiv, mergeţi la

Ecranul

principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor Album.

3

Atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl partajaţi.

4

Ţineţi dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât

zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când

dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.

5

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

6

După finalizarea transferului, informaţiile despre fotografie sau clipul video sunt

salvate pe dispozitivului receptor.

Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată şi că ambele ecrane

sunt active şi deblocate.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

3

Pentru a deschide browserul web, găsiţi şi atingeţi uşor .

4

Încărcaţi pagina web pe care doriţi să o partajaţi.

5

Ţineţi dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât

zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când

dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.

6

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

7

După finalizarea transferului, pagina web este afişată pe ecranul dispozitivului

receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informaţii

suplimentare, cum ar fi o adresă Web. De exemplu, acesta poate scana etichete

136

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afişaj sau lângă un produs dintr-

un magazin de vânzare cu amănuntul.

Pentru a scana o etichetă NFC

1

Asiguraţi-vă că dispozitivul are funcţia NFC activată şi că ecranul este activ şi

deblocat.

2

Plasaţi dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă.

Dispozitivul dvs. scanează eticheta şi afişează conţinutul colectat. Atingeţi

conţinutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteţi conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi

un difuzor sau căşti. Când stabiliţi acest tip de conexiune, consultaţi ghidul utilizatorului al

dispozitivului compatibil pentru mai multe informaţii.

Este posibil să fiţi nevoit să activaţi funcţia Wi-Fi sau Bluetooth® pe ambele dispozitive astfel

încât conexiunea să funcţioneze.