Sony Xperia Z5 Dual - Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

background image

Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle

Pripojte zariadenie k systému infozábavy vo vozidle s certifikátom MirrorLink™ pomocou

kábla USB, a môžete napríklad používať aplikáciu navigácie alebo si zo zariadenia

prehrávať hudbu počas šoférovania. Po pripojení môžete prechádzať medzi aplikáciami

pomocou ovládacích prvkov systému infozábavy vo vozidle.

V režime pripojenia MirrorLink™ nemusia byť dostupné niektoré aplikácie. Rovnako nebudú

dostupné cez MirrorLink™ ani dáta chránené autorskými právami, ako napríklad videá

podliehajúce ochrane technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM).

Pripojenie zariadenia k systému infozábavy vo vozidle

Zariadenie a systém infozábavy vo vozidle prepojte pomocou kábla USB. Na

obrazovke systému infozábavy vo vozidle sa zobrazí obrazovka zariadenia.

Ak sa zariadenie neprepojí so systémom infozábavy automaticky, technológiu MirrorLink™

pravdepodobne treba spustiť manuálne.

Manuálne spustenie služby MirrorLink™

1

Uistite sa, že je zariadenie pripojené k informačného systému auta pomocou kábla

USB.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Pripojenie zariadenia >

MirrorLink™.

4

Ťuknite na položku

Spustiť MirrorLink™ a potom na položku OK.

5

Ak spojenie stále nefunguje, ťuknutím na položku

Sieťová adresa nastavte inú

sieťovú adresu a potom to skúste znova.