Sony Xperia Z5 Dual - Presmerovanie hovorov

background image

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné

zariadenie alebo do odkazovej služby. Tiež môžete presmerovať hovory určené pre kartu

SIM 1 na kartu SIM 2, ak je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Táto funkcia je

označovaná ako dostupnosť dvoch kariet SIM. Je potrebné ju manuálne povoliť.

Presmerovanie hovorov

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Hovor.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na

Presmerovanie hovorov > Hlas a vyberte niektorú možnosť.

5

Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a ťuknite na položku

Zapnúť.

82

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vypnutie presmerovania hovoru

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Hovor.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na položku

Presmerovanie hovorov.

5

Vyberte niektorú možnosť a ťuknite na tlačidlo

Vypnúť.

Zapnutie funkcie zastihnutia pomocou dvoch kariet SIM

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Duálna SIM karta > Dostupnosť

duálnej karty SIM.

3

Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec v časti

Dostupnosť duálnej karty SIM.

4

Podľa pokynov na obrazovke dokončite celý postup.

Ak funkcia zastihnutia pomocou dvoch kariet SIM po jej zapnutí nefunguje, skontrolujte, či ste

zadali správne telefónne čísla kariet SIM. V niektorých prípadoch sa čísla zisťujú automaticky

počas nastavovania. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na ich manuálne zadanie.