Sony Xperia Z5 Dual - Zámok obrazovky

background image

Zámok obrazovky

Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom

type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.

Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.

Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu

PIN.

Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.

Odtlačok prsta – zariadenie sa odomkne po priložení registrovaného prsta na tlačidlo

napájania.

12

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Je veľmi dôležité zapamätať si vzor, kód PIN alebo heslo zamknutia obrazovky. Ak

uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta,

napríklad kontakty a správy. Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft®

Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ

uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete

z dôvodov zabezpečenia firemnej siete určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky

účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili,

ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia. Funkcia odtlačkov prstov

nie je dostupná v Spojených štátoch.

Ďalšie nastavenia jednotlivých typov zámkov obrazovky nájdete, keď ťuknete na ikonu

vedľa položky

Uzamknutie obrazovky.

Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a

bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho

pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena typu zámku obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a

bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Zmena vzoru zámku obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a

bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky.

3

Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.

4

Ťuknite na

Vzor a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN na zamykanie obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť >

Uzamknutie obrazovky > Kód PIN.

3

Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo

Pokračovať.

4

Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadaním a ťuknite na tlačidlo

OK.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a

bezpečnosť > Uzamknutie obrazovky > Heslo.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť >

Uzamknutie obrazovky.

3

Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo

podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.

4

Ťuknite na položku

Potiahnutie prstom a potom na položku ÁNO, ODSTRÁNIŤ.

Odomknutie odtlačkom prsta

Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.

13

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odtlačok prsta umožňuje rýchle odomknutie zariadenia. Ak chcete túto funkciu používať,

musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v Správcovi

odtlačkov prstov.
Ak zapnete možnosť odomykania odtlačkom prsta, zámok obrazovky vo forme vzoru,

kódu PIN alebo hesla slúži ako záložný spôsob odomykania.

Ak vyberiete iný typ uzamknutia obrazovky, všetky nastavenia odtlačkov prstov sa vymažú.

Odomknutie zariadenia odtlačkom prsta

Keď je obrazovka uzamknutia aktívna, položte prst na tlačidlo napájania, aby

mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a obrazovku odomknúť. Použite

prst, ktorý ste zaregistrovali v Správcovi odtlačkov prstov.

Ak sa vám nepodarí odomknúť obrazovku odtlačkom prsta ani po piatich pokusoch, môžete

použiť náhradný spôsob, t. j. vzor, kód PIN alebo heslo.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, možno sa budú dať

obnoviť cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete

túto službu, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

1

Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať

zapnutú službu Protection by my Xperia.

2

Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku

myxperia.sonymobile.com

.

3

Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.

4

V časti

Vaše zariadenia kliknite na obrázok svojho zariadenia.

5

Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte

možnosť

Zamknúť.

6

Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.

Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže

zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské

meno a heslo pre účet Google™.