Sony Xperia Z5 Dual - Izbira mobilnega omrežja

background image

Izbira mobilnega omrežja

Vaša naprava podpira uporabo dveh različnih omrežij hkrati. Izbirate lahko te kombinacije

omrežnih načinov, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM:

Eno omrežje WCDMA

Eno omrežje GSM

Eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM

Eno omrežje LTE, eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM
Za vsako kartico SIM lahko nastavite, da naprava samodejno preklopi med mobilnimi

omrežji glede na to, katera so na voljo na različnih območjih. Prav tako lahko ročno

nastavite, da naprava uporablja določen način mobilnega omrežja za vsako kartico SIM,

na primer WCDMA ali GSM.
V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s

katerim imate vzpostavljeno povezavo. Videz različnih ikon je prikazan v poglavju

Ikone

stanja

na strani 36.

Izbiranje omrežnega načina

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Prednostna vrsta omrežja in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Omrežni operaterji.

5

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Ročno.

6

Izberite omrežje.

Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega

ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Omrežni operaterji.

5

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Samodejno.