Sony Xperia Z5 Dual - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................7

O teh navodilih za uporabo..................................................................7
Pregled............................................................................................... 8
Sestavljanje......................................................................................... 9
Zaščita zaslona................................................................................. 10
Prvi zagon naprave............................................................................10
Zakaj potrebujem Google™ Račun?..................................................10

Varnost naprave........................................................................... 12

Poskrbite za varnost svoje naprave................................................... 12
Zaklepanje zaslona............................................................................12
Upravitelj prstnih odtisov................................................................... 14
Samodejno odklepanje naprave........................................................ 15
Zaščita kartice SIM............................................................................19
Uporaba več kartic SIM.....................................................................19
Iskanje identifikacijske številke naprave..............................................20
Iskanje izgubljene naprave ................................................................21

Osnove......................................................................................... 23

Uporaba zaslona na dotik..................................................................23
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 25
Začetni zaslon................................................................................... 25
Krmarjenje med programi.................................................................. 27
Zaslon s programi............................................................................. 29
Programčki....................................................................................... 30
Gradniki............................................................................................ 31
Bližnjice in mape............................................................................... 32
Ozadja in teme.................................................................................. 33
Zajem zaslona................................................................................... 33
Snemanje zaslona............................................................................. 33
Obvestila...........................................................................................34
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 36
Pregled programov............................................................................38

Baterija in vzdrževanje................................................................. 41

Polnjenje naprave..............................................................................41
Baterija in upravljanje porabe.............................................................42
Posodabljanje naprave...................................................................... 44
Vzdrževanje z uporabo računalnika................................................... 45
Shramba in pomnilnik........................................................................46
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine........................................47

2

background image

Prenašanje programov................................................................. 51

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 51
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 51

Internet in omrežja........................................................................52

Brskanje po spletu............................................................................ 52
Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................52
Wi-Fi................................................................................................. 53
Skupna raba mobilne podatkovne povezave..................................... 55
Nadziranje porabe prenosa podatkov................................................56
Izbira kartice SIM za prenos podatkov...............................................58
Izbira mobilnega omrežja...................................................................58
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 58

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 60

Sinhroniziranje spletnih računov.........................................................60
Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync®.......60

Osnovne nastavitve......................................................................62

Dostop do nastavitev........................................................................ 62
Nastavitve glasnosti.......................................................................... 62
Način »Ne motite«............................................................................. 63
Nastavitve zaslona............................................................................ 64
Nastavitve programov....................................................................... 66
Ponastavitev programov....................................................................67
Ohranjevalnik zaslona........................................................................68
Nastavitve jezika................................................................................68
Datum in čas.....................................................................................68
X-Reality™ for mobile........................................................................69
Izjemno živahen način....................................................................... 69
Izboljšanje zvoka............................................................................... 69
Odpravljanje šuma............................................................................ 70
Več uporabniških računov................................................................. 71

Vnašanje besedila........................................................................ 73

Zaslonska tipkovnica.........................................................................73
Telefonska tipkovnica........................................................................ 74
Vnašanje besedila z glasovnim vnosom.............................................75
Urejanje besedila............................................................................... 75
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.......................................................76

Klicanje.........................................................................................77

Klicanje............................................................................................. 77
Prejemanje klicev...............................................................................78
Pametno upravljanje klicev................................................................ 80
Trenutni klici...................................................................................... 80
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 80

3

background image

Preusmeritev klicev........................................................................... 81
Omejevanje klicev..............................................................................82
Več klicev..........................................................................................83
Konferenčni klici................................................................................ 83
Telefonski predal............................................................................... 84
Klici v sili............................................................................................84

Stiki.............................................................................................. 85

Iskanje in ogled stikov....................................................................... 85
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 86
Prenašanje stikov.............................................................................. 87
Dodajanje zdravstvenih podatkov in informacij za klic v sili.................88
Priljubljene.........................................................................................89
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 89
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik........................89
Varnostno kopiranje stikov.................................................................90

Sporočanje in pogovor.................................................................91

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 91
Razvrščanje sporočil......................................................................... 92
Klicanje iz programa Sporočanje....................................................... 93
Možnosti sporočanja......................................................................... 93
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................93

E-pošta.........................................................................................94

Nastavitev e-pošte............................................................................ 94
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................94
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................95
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................96
Gmail™.............................................................................................97

Glasba in radio FM....................................................................... 98

Prenašanje glasbe v napravo.............................................................98
Poslušanje glasbe............................................................................. 98
Meni »Glasba«.................................................................................100
Seznami predvajanja....................................................................... 100
Souporaba glasbe...........................................................................101
Izboljšanje zvoka............................................................................. 101
Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™.....................................102
Poslušanje radia..............................................................................103
Priljubljene radijske postaje..............................................................104
Nastavitve zvoka radia.....................................................................104

Kamera....................................................................................... 105

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov..................................... 105
Splošne nastavitve kamere..............................................................106
Nastavitve fotoaparata.................................................................... 111

4

background image

Nastavitve videokamere.................................................................. 114

Fotografije in videoposnetki v programu Album........................ 117

Ogled fotografij in videoposnetkov...................................................117
Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov..................118
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.......................... 119
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....120
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.............................................. 120
Meni začetnega zaslona v programu Album.................................... 121
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................121

Videoposnetki.............................................................................124

Program Video................................................................................ 124
Prenašanje videovsebine v napravo.................................................125
Upravljanje videovsebine................................................................. 125
Movie Creator................................................................................. 126

Povezljivost................................................................................ 127

Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom.... 127
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor............................ 127
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™............128
Priključitev naprave na dodatno opremo USB..................................130
Vzpostavitev povezave med napravo in brezžičnim krmilnikom
DUALSHOCK™ 4........................................................................... 131
NFC................................................................................................ 131
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................133

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....136

Pregled programa Smart Connect...................................................136
Upravljanje dodatne opreme............................................................137
Google Iskanje in Asistent............................................................... 137
Uporaba programa News Suite....................................................... 138
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 138

Potovanja in zemljevidi...............................................................139

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................139
Google Maps™ in krmarjenje.......................................................... 139
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem..................................139
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim
sistemom........................................................................................ 140
Način za letenje...............................................................................140

Ura in koledar............................................................................. 142

Koledar........................................................................................... 142
Ura..................................................................................................143

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami............................146

Poteza za povečavo........................................................................146
Veliko besedilo................................................................................ 146

5

background image

Velikost prikaza............................................................................... 146
Popravek barve...............................................................................146
TalkBack......................................................................................... 147
Mono zvok...................................................................................... 147
Način besedilnega telefona............................................................. 147
Dostop s stikalom........................................................................... 147

Podpora in pravne zadeve......................................................... 148

Program za podporo....................................................................... 148
Nasveti Xperia™............................................................................. 148
Pomoč v menijih in programih......................................................... 148
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 148
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo........................................149
Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo....................... 150
Uporaba naprave v mokrih in prašnih okoljih................................... 151
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila
za uporabo......................................................................................152
Recikliranje naprave........................................................................ 152
Pravne informacije...........................................................................152

6