Sony Xperia Z5 Dual - Omejevanje klicev

background image

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od

svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam številk za

predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naročnina vključuje telefonski

predal, lahko vse dohodne klice z določene številke neposredno preusmerite v telefonski

predal. Če želite določeno številko blokirati, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite

program, ki omogoča to funkcijo.

Funkcije številk za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na

omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev omogoča to

funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Zapora za klice in izberite eno od možnosti.

5

Vnesite geslo in tapnite

Vklopi.

Ko prvič nastavite zaporo klicev, morate vnesti geslo za aktivacijo funkcije zapore klicev. Če

želite kasneje urejati nastavitve zapore klicev, morate uporabiti isto geslo.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Številke za predpisane klice.

5

Če želite omogočiti predpisane klice, izberite

Aktiviraj predpisane klice. Če želite

onemogočiti predpisane klice, izberite

Izklopi predpisane klice.

6

Vnesite kodo PIN2 in tapnite

V redu.

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Tapnite

Številke za predpisane klice > Številke za predpisane klice.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Številke za predpisane klice > Sprememba kode PIN2.

5

Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite

V redu.

6

Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite

V redu.

7

Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite

V redu.

Preusmeritev dohodnih klicev določenega stika neposredno v telefonski predal

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Izberite želeno osebo.

4

Tapnite > .

5

Potrdite polje ob možnosti

Vsi klici na glasovno pošto.

6

Tapnite

SHRANI.

82

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.