Sony Xperia Z5 Dual - Preusmeritev klicev

background image

Preusmeritev klicev

Klice lahko preusmerite k drugemu prejemniku, na primer na drugo telefonsko številko, v

drugo napravo ali v telefonski predal. Klic, ki ga prejmete na kartico SIM 1 lahko

preusmerite tudi na kartico SIM 2, če je kartica SIM 1 nedosegljiva, in obratno. Ta funkcija

se imenuje dosegljivost dvojne SIM. Omogočiti jo morate ročno.

Preusmeritev klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Preusmeritve klicev > Govor in izberite eno od možnosti.

5

Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite

Vklopi.

Izklop preusmeritve klica

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Preusmeritve klicev.

5

Izberite eno od možnosti in tapnite

Izklopi.

Omogočanje funkcije dosegljivosti dvojne kartice SIM

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Dvojna kartica SIM > Dosegljivost dvojne SIM.

3

V razdelku

Dosegljivost dvojne SIM tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.

4

Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje postopka.

Če funkcija omogočanja dosegljivosti dvojne kartice SIM ne deluje, potem ko jo omogočite,

preverite, ali ste pravilno vnesli telefonsko številko za vsako kartico SIM. V nekaterih primerih

81

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

so številke med nastavitvijo zaznane samodejno. Če niso, se prikaže poziv, da jih vnesete

ročno.