Sony Xperia Z5 Dual - Uporaba dnevnika klicev

background image

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene klice z ali , kjer je označeno, za

katero kartico SIM je bil klic, prejeti klici in odhodni klici .

80

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Odpiranje dnevnika klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev

1

Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite

navzdol.

2

Tapnite

Neodgovorjen klic.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.

3

Če želite številko poklicati neposredno iz dnevnika klicev, tapnite ikono zraven

številke in izberite kartico SIM. Če želite pred klicem številko urediti, se jo dotaknite

in jo pridržite, nato pa tapnite

Pred klicanjem uredi številko.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev med stike

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Tapnite številko, ki je prikazana v dnevniku klicev, in izberite

Ustvari novo osebo ali

Dodaj stiku.

4

Uredite podrobnosti stika in tapnite

SHRANI.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Tapnite .

Do splošnih nastavitev klica lahko dostopate tudi tako, da upoštevate zgornja navodila.