Sony Xperia Z5 Dual - Več klicev

background image

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana,

boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je med klici onemogočen. Programi, kot so e-pošta,

internet in družabna omrežja bodo delovali, če vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Vklop ali izklop čakajočega klica

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Dodatne nastavitve.

5

Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite

Čakajoči klic.

Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

1

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite v desno.

2

Tapnite

Zadrži klic.

Zavrnitev drugega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

1

Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.

2

Tapnite , da prikažete številčnico.

3

Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Preklapljanje med več klici

Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite

Na čakanju.