Sony Xperia Z5 Dual - Bližnjice in mape

background image

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal

pregleden.

1

Dostop do programa prek bližnjice

2

Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

1

Odprite

Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite.

2

V meniju za prilagajanje tapnite

Gradniki > Bližnjice.

3

Oglejte si seznam in izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na

Začetni zaslon.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato

povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato

povlecite do možnosti

Odstranite z začetnega zaslona na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira,

nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

32

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in ga nato

povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

1

Tapnite mapo, da jo odprete.

2

Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje

Ime mape.

3

Vnesite novo ime mape in tapnite

Dokončano.