Sony Xperia Z5 Dual - Prvi zagon naprave

background image

Prvi zagon naprave

Priporočamo, da baterijo pred prvim vklopom naprave polnite vsaj 30 min. Napravo lahko

med polnjenjem še vedno uporabljate; glejte

Polnjenje naprave

na strani 41.

Ob prvem zagonu naprave vam vodnik za namestitev pomaga pri konfiguriranju osnovnih

nastavitev, prilagajanju naprave in vpisu v račune (na primer v Google™ Račun).

Vklop naprave

1

Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.

2

Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite

.

3

Počakajte nekaj časa, da se naprava zažene.

Izklop naprave

1

Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z

možnostmi.

2

V meniju z možnostmi tapnite

Izklop.

Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.