Sony Xperia Z5 Dual - Sestavljanje

background image

Sestavljanje

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM.

Vstavljanje kartice nano SIM

1

Napravo obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, in nato odprite pokrovček

nastavka za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.

2

Z nohtom izvlecite nastavek.

3

Kartico (ali kartice) nano SIM vstavite v pravilno režo (ali reže) na nastavku in nato

ponovno vstavite nastavek.

4

Pritrdite pokrovček.

Če kartico nano SIM vstavite, ko je naprava vklopljena, se naprava samodejno znova zažene.

Vstavljanje pomnilniške kartice

1

Odprite zavihek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.

2

Vstavite pomnilniško kartico v režo pomnilniške kartice in pritrdite zavihek.

Preverite, ali ste pravilno vstavili pomnilniško kartico.

Odstranjevanje kartice nano SIM

1

Odprite zavihek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.

2

Z nohtom ali podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.

3

Odstranite kartico ali kartici nano SIM iz držala reže za ustrezno pomnilniško

kartico nano SIM in nato znova vstavite držalo.

4

Pritrdite zavihek.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

9

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Izklopite napravo in odprite zavihek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.

2

Potisnite pomnilniško kartico in jo nato hitro sprostite.

3

Pritrdite zavihek.

Če želite odstraniti pomnilniško kartico, vam ni treva izklopiti naprave v 1.koraku. Najprej

izpnite pomnilniško kartico v razdelku

Nastavitve, in sicer tako, da tapnete Pomnilnik > Izpnite

kartico SD.