Sony Xperia Z5 Dual - Uporaba več kartic SIM

background image

Uporaba več kartic SIM

Naprava deluje z eno ali dvema vstavljenima karticama SIM. Dohodno komunikacijo

prejemate na obeh karticah SIM, za odhodno komunikacijo pa lahko izberete, s katere

številke želite, da poteka. Preden lahko uporabite obe kartici SIM, ju morate omogočiti in

izbrati kartico SIM za prenos podatkov.
Klice na kartico SIM 1 lahko preusmerite na kartico SIM 2, če je kartica SIM 1

nedosegljiva ali obratno. Ta funkcija se imenuje dosegljivost dvojne kartice SIM.

19

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Omogočiti jo morate ročno. Več informacij najdete v razdelku

Preusmeritev klicev

na

strani 81.

Omogočanje ali onemogočanje uporabe dveh kartic SIM

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Dvojna kartica SIM.

3

Tapnite drsnika

SIM1 in SIM2, da omogočite ali onemogočite kartici SIM.

Preimenovanje kartice SIM

1

Odprite

Začetni zaslon in nato tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Dvojna kartica SIM.

3

Izberite kartico SIM in vnesite novo ime.

4

Tapnite

V redu.

Izbiranje kartice SIM za prenos podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Dvojna kartica SIM > Mobilnih prenos podatkov.

3

Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov.

Če želite omogočiti hitrejši prenos podatkov, izberite kartico SIM, ki podpira najhitrejše

mobilno omrežje, na primer 3G ali LTE.