Sony Xperia Z5 Dual - Cilësimet e gjuhës

background image

Cilësimet e gjuhës

Mund të përzgjidhni një gjuhë të paracaktuar për pajisjen tuaj dhe ta ndryshoni atë

përsëri më vonë. Gjithashtu mund të ndryshoni gjuhën e shkrimit për futjen e tekstit.

Shikoni

Personalizimi i tastierës në ekran

në faqen 77.

68

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar gjuhën

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Gjuhët dhe të dhënat > Gjuhët.

3

Për të ndryshuar gjuhën, zvarritni dhe lëshoni gjuhën e dëshiruar në krye të listës.

Nëse gjuha e dëshiruar nuk është e listuar aktualisht, trokitni lehtë për ta shtuar

atë.

4

Trokitni lehtë

OK.

Nëse përzgjidhni gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menysë, gjeni dhe trokitni

lehtë . Më pas zgjidhni tekstin pranë

dhe zgjidhni rreshtin e parë në menynë që hapet.

Më pas mund të përzgjidhni gjuhën që dëshironi.