Sony Xperia Z5 Dual - Regjimi Mos shqetëso

background image

Regjimi Mos shqetëso

Mund të cilësoni pajisjen tuaj në regjimin Mos shqetëso dhe të vendosni me dorë sesa

kohë pajisja juaj do të jetë në regjimin Mos shqetëso. Gjithashtu mund të cilësoni

paraprakisht automatikisht se kur pajisja juaj do të jetë në regjimin Mos shqetëso.

Për të aktivizuar regjimin Mos shqetëso

1

Zvarriteni plotësisht poshtë me dy gishta shiritin e gjendjes për t'u qasur te paneli i

Cilësimeve të shpejta.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Përzgjidhni një opsion dhe më pas trokitni lehtë

U krye.

Për të ndërruar me shpejtësi mes regjimit Mos shqetëso/Dridhja/Tingulli

1

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë deri sa të shfaqet ,

ose .

2

Trokitni lehtë

ose për të ndërruar me shpejtësi mes regjimit të Dridhjes/

Tingullit. Për të aktivizuar regjimin Mos shqetëso, shtypni tastin e volumit kur jeni

në regjimin e dridhjes.

63

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të planifikuar intervalet kohore të regjimit Mos shqetëso

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Mos shqetëso > Rregullat

automatike.

3

Përzgjidhni kohën ose ngjarjen për të cilën dëshironi të planifikoni regjimin Mos

shqetëso ose shtoni një rregull të ri.

4

Futni emrin e dëshiruar për rregullin dhe më pas trokitni lehtë

OK.

5

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ditët dhe shënoni kutitë e kontrollit për ditët përkatëse, më

pas trokitni lehtë

U krye.

6

Për të rregulluar kohën e nisjes, trokitni lehtë

Ora e fillimit dhe përzgjidhni një vlerë,

më pas trokitni lehtë

OK.

7

Për të rregulluar kohën e mbarimit, trokitni lehtë

Ora e mbarimit dhe zgjidhni një

vlerë, më pas trokitni lehtë

OK. Pajisja juaj qëndron në regjimin Mos shqetëso gjatë

intervalit kohor të përzgjedhur.

Cilësimi i përjashtimeve për regjimin Mos shqetëso

Mund të zgjidhni se cilët tipa të njoftimeve lejohen të dëgjohen në regjimin Mos shqetëso

dhe mund t'i filtroni përjashtimet bazuar në personin nga i cili vijnë njoftimet. Tipat më të

zakonshëm të përjashtimeve përfshijnë:

Ngjarjet dhe përkujtesat

Telefonatat

Mesazhet

Alarmet

Për t'i shoqëruar përjashtimet me tipa specifikë të kontakteve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Mos shqetëso > Lejo. te Vetëm

me përparësi.

3

Trokitni lehtë

Telefonatat ose Mesazhet.

4

Përzgjidhni një opsion.