Sony Xperia Z5 Dual - Regjimi super i gjallë

background image

Regjimi super i gjallë

Regjimi super i gjallë përmirëson ndriçimin dhe ngopjen e ngjyrave të fotografive dhe

videove tuaja kur i shikoni në pajisjen tuaj.

69

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar regjimin Super i gjallë

1

Nga ekrani juaj fillestar trokitni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Ekrani > Përmirësimi i imazhit.

3

Trokitni lehë mbi butonin e radios

Regjimi Plot jetë nëse tashmë nuk është

përzgjedhur.