Sony Xperia Z5 Dual - Ruajtësi i ekranit

background image

Ruajtësi i ekranit

Konfiguroni një ruajtës ndërveprues të ekranit që shfaq automatikisht ngjyrat, fotografitë

ose një diafilm kur pajisja juaj është e stacionuar ose është duke u ngarkuar dhe ekrani

është në gjendje joaktive.

Në një pajisje me shumë përdorues, çdo përdorues mund të ketë cilësime individuale të

ruajtësit të ekranit.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar ruajtësin e ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Mbrojtësi i ekranit.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Për të përzgjedhur përmbajtjen për ruajtësin e ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Mbrojtësi i ekranit.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar funksionin.

4

Përzgjidhni çfarë dëshironi të shfaqni kur ruajtësi i ekranit është aktiv.

Për të nisur manualisht ruajtësin e ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Mbrojtësi i ekranit.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar funksionin.

4

Për të aktivizuar menjëherë ruajtësin e ekranit, trokitni lehtë dhe më pas trokitni

lehtë

Nis tani.