Sony Xperia Z5 Dual - Fshehja e fotove dhe videove

background image

Fshehja e fotove dhe videove

Mund t'i fshihni fotot dhe videot nga ekrani bazë i Albumit. Pasi fotot dhe videot të jenë

fshehur nga ekrani bazë i Albumit, ato mund të shihen vetëm nga dosja Të fshehurat.

Për të fshehur një fotografi ose video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi fotografinë ose videon që dëshironi të

fshihni.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë

Fshih > OK.

Për të parë fotografitë dhe videot tuaja të fshehura

1

Tek Albumi, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Të fshehura.

2

Trokitni lehtë te një fotografi ose video për ta parë.

3

Goditni lehtë majtas për të parë fotografinë ose videon pasardhëse. Goditni lehtë

djathtas, për të parë fotografinë ose videon e mëparshme.

Për të anuluar fshehjen e një fotografie ose videoje

1

Tek Albumi, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Të fshehura.

2

Trokitni lehtë te një fotografi ose video për të cilën dëshironi të anuloni fshehjen.

3

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë

Mos fshih.