Sony Xperia Z5 Dual - Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove

background image

Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove

Mund të modifikoni dhe të zbatoni efektet te fotot origjinale që keni nxjerrë me kamerën

tuaj. Për shembull, mund të ndryshoni efektet e dritës. Pasi të ruani foton e modifikuar,

versioni origjinal i pandryshuar i fotos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të modifikuar një foto

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të prerë anët e një fotografie

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë >

Prit.

4

Trokitni lehtë te

Prit anët për të përzgjedhur një opsion.

5

Për të rregulluar kornizën e prerjes së anëve, prekni dhe mbani skajin e kornizës së

prerjes së anëve. Kur të zhduken rrathët te skajet, zvarriteni në brendësi ose për

nga jashtë për të ndryshuar madhësinë e kornizës.

6

Për të ndryshuar njëkohësisht përmasat e të gjitha anëve të kornizës së prerjes,

mbani të prekur njërin prej katër cepave. Kur të zhduken rrathët te skajet, zvarriteni

cepin siç duhet.

7

Për ta zhvendosur kornizën e prerjes së anëve në një zonë tjetër të fotografisë,

prekni dhe mbani në brendësi të kornizës dhe më pas zvarriteni për në pozicionin

e dëshiruar.

8

Trokitni lehtë

.

9

Për të ruajtur një kopje të fotografisë së modifikuar, trokitni lehtë

RUAJ.

Për të zbatuar efekte speciale në një fotografi

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë , ose dhe më pas përzgjidhni një opsion.

4

Modifikoni fotografinë sipas dëshirës dhe më pas trokitni lehtë

RUAJ.

124

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar një efekt të kornizës së fotografisë në një fotografi

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotografisë së modifikuar, trokitni lehtë

RUAJ.

Për të rregulluar cilësimet e dritës për një fotografi

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë dhe më pas zgjidhni një opsion dhe modifikojeni sipas dëshirës.

4

Për të ruajtur një kopje të fotografisë së modifikuar, trokitni lehtë

RUAJ.

Për të cilësuar nivelin e ngopjes së ngjyrave në një fotografi

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë .

2

Nëse kërkohet, përzgjidhni

Përpunuesi i fotove.

3

Trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotografisë së modifikuar, trokitni lehtë

RUAJ.