Sony Xperia Z5 Dual - Pamja e përgjithshme

background image

Pamja e përgjithshme

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1. Drita e ngarkimit/drita e njoftimeve
2. Objektivi i kamerës së përparme
3. Mikrofolësi
4. Sensori i afërsisë/dritës
5. Tasti i energjisë/sensori i gjurmëve të

gishtave
6. Tasti i volumit/zmadhimit
7. Tasti i kamerës
8. Mikrofoni/altoparlanti kryesor
9. Porta e ngarkuesit/kabllos USB

10. Vrima e rripit
11. Zona e antenës kryesore Wi-Fi/

Bluetooth
12. Objektivi i kamerës kryesore
13. Drita e kamerës
14. Zona e antenës GPS
15. Mikrofoni i dytë
16. Foleja e kufjes me mikrofon
17. Zona e antenës dytësore Wi-Fi
18. Mbulesa e tabakasë së kartës së

kujtesës/kartës SIM nano
19. Zona e zbulimit të NFC™