Sony Xperia Z5 Dual - Pse më duhet një llogari e Google™‎?

background image

Pse më duhet një llogari e Google™?

Pajisja juaj Xperia™ nga Sony funksionon në platformën Android™ të zhvilluar nga

Google™. Kur e blini pajisjen tuaj, në të janë të disponueshme një gamë aplikacionesh

dhe shërbimesh të Google™, për shembull, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ dhe

aplikacioni Play Store™, i cili ju siguron qasjen në dyqanin në linjë të Google Play™ për

shkarkimin e aplikacioneve të Android™. Për të përfituar sa më shumë nga këto

shërbime, ju duhet një llogari e Google™. Për shembull, një llogari e Google™ bën të

mundur që të bëni të gjitha sa më poshtë:

Shkarkoni dhe instaloni aplikacione nga Google Play™.

Sinkronizoni postën elektronike, kontaktet dhe kalendarin duke përdorur Gmail™.

Bisedoni me shokët nëpërmjet aplikacionit Hangouts™.

Sinkronizoni historinë e shfletimit dhe faqeshënuesit tuaj duke përdorur shfletuesin e uebit

Google Chrome™.

Identifikoni vetveten si përdorues i autorizuar pas një riparimi të softuerit duke përdorur

Xperia™ Companion.

Gjeni, kyçni ose pastroni në largësi një pajisje të humbur ose të vjedhur duke përdorur

shërbimet my Xperia™ ose Menaxheri i pajisjes me Android™.
Për më shumë informacione rreth Android™ dhe Google™, shkoni te

http://support.google.com

.

Është vendimtare që të mbani mend emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj të llogarisë së

Google™. Në disa raste, mund të duhet të identifikoheni për arsye sigurie duke përdorur

llogarinë tuaj të Google™. Nëse nuk arrini të jepni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj të

Google™ në raste të tilla, pajisja juaj kyçet. Po ashtu, nëse keni më shumë se një llogari të

Google™, sigurohuni të futni detajet për llogarinë përkatëse.

Për të konfiguruar një llogari të Google™ në pajisjen tuaj

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Sinkronizimi i llogarisë > Shto llogarinë >

Google.

3

Ndiqni udhëzorin e regjistrimit për të krijuar një llogari të Google™ ose futuni nëse

tashmë keni një llogari.

Mund të krijoni po ashtu një llogari të Google duke përdorur udhëzuesin e konfigurimit kur

nisni pajisjen tuaj për herë të parë, ose mund të kaloni në linjë më vonë dhe të krijoni një

llogari në

www.google.com/accounts

.

Për të hequr një llogari Google™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Takoni

Cilësimet > Llogaritë > Google.

3

Përzgjidhni llogarinë Google™ që dëshironi të hiqni.

4

Trokitni lehtë mbi >

Hiqe llogarinë.

5

Takoni përsëri

Hiqe llogarinë për të konfirmuar.

Nëse hiqni llogarinë tuaj Google™, çdo tipari i sigurisë që është i lidhur me llogarinë tuaj

Google™ nuk do të jetë më i disponueshëm.

Nëse jeni duke ia dhënë hua pajisjen tuaj dikujt për t'a përdorur për një periudhë të gjatë kohe,

rekomandohet të hiqni llogarinë tuaj Google™ nga pajisja.

11

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.