Sony Xperia Z5 Dual - Përzgjedhja e një kartë SIM për trafikun e të dhënave

background image

Përzgjedhja e një kartë SIM për trafikun e të dhënave

Secila nga të dyja kartat SIM e futura në telefonin tuaj mund të trajtojnë trafikun e të

dhënave, por vetëm një kartë SIM mund të përzgidhet për të trajtuar të dhënat në një

kohë të caktuar. Mund të përzgjidhni kartën SIM për t'a përdorur për trafikun e të

dhënave gjatë cilësimit fillestar të pajisjes tuaj ose mund t'a përzgjidhni ose t'a ndryshoni

atë më vonë nëpërmjet menysë së Cilësimeve.

Për të ndryshuar kartën SIM të përdorur për trafikun e të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Me dy karta SIM > Trafiku i të dhënave

cel..

3

Përzgjidhni kartën SIM që dëshironi të përdorni për trafikun e të dhënave.

Për shpejtësi më të mëdha të dhënash, përzgjidhni kartën SIM që mbështet rrjetin celular më

të shpejtë, për shembull, 3G ose LTE.