Sony Xperia Z5 Dual - Rrjetet virtuale private (VPN-të)

background image

Rrjetet virtuale private (VPN-të)

Përdoreni pajisjen tuaj për t'u lidhur me rrjete virtuale private (VPN), të cilat ju mundësojnë

qasjen në burimet brenda një rrjeti lokal të siguruar nga një rrjet publik. Për shembull,

lidhjet VPN përdoren zakonisht nga korporatat dhe institucionet arsimore, për përdoruesit

që kanë nevojë të qasen në intranete dhe në shërbime të tjera të brendshme kur janë

jashtë rrjetit të brendshëm, për shembull, kur janë duke udhëtuar.
Lidhjet VPN mund të konfigurohen në shumë mënyra, në varësi të rrjetit. Disa rrjete mund

t'ju kërkojnë të transferoni dhe të instaloni një certifikatë sigurie në pajisjen tuaj. Për

informacion të hollësishëm se si të konfiguroni një lidhje me rrjetin tuaj virtual privat,

kontaktoni me administratorin e rrjetit të kompanisë ose të organizatës tuaj.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me shumë përdorues, duhet të futeni si pronari, që është

përdoruesi kryesor, për të rregulluar cilësimet për VPN.

Për të shtuar një rrjet virtual privat

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > VPN.

3

Trokitni lehtë .

4

Përzgjidhni llojin e VPN-së që do të shtoni.

5

Futni cilësimet e VPN-së.

6

Trokitni lehtë

RUAJ.

Për t'u lidhur me një rrjet virtual privat

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > VPN.

3

Në listën me rrjetet e disponueshme, trokitni lehtë mbi VPN-në me të cilën

dëshironi të lidheni.

4

Futni informacionet e kërkuara.

5

Trokitni lehtë

Lidhu.

Për t'u shkëputur nga një rrjet privat virtual

1

Trokitni lehtë dy herë te shiriti i statusit për të hapur Panelin e njoftimeve.

2

Trokitni lehtë te njoftimi për lidhjen VPN për ta çaktivizuar atë.

59

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.