Sony Xperia Z5 Dual - Cilësimet e fotokamerës

background image

Cilësimet e fotokamerës

Për të rregulluar cilësimet e fotokamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Për të shfaqur të gjitha cilësimet, trokitni lehtë mbi .

3

Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni dhe pastaj modifikojeni sipas

dëshirës.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të fotokamerës

Rezolucioni

Zgjidhni midis disa rezolucioneve dhe raporteve të pamjes përpara nxjerrjes së një fotoje.

Një foto me një rezolucion më të lartë kërkon më shumë kujtesë.

23MP

5520×4140(4:3)

Rezolucioni 23 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotot që dëshironi t'i shihni në

ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë.

20MP

5984×3366(16:9)

Rezolucioni 20 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotot që dëshironi t'i shihni në

ekrane të gjera.

8MP

3264×2448(4:3)

Rezolucioni 8 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotot që dëshironi t'i shihni në

ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë.

8MP

3840×2160(16:9)

Rezolucioni 8 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotot që dëshironi t'i shihni në

ekrane të gjera.

3MP

2048×1536(4:3)

Rezolucioni 3 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotot që dëshironi t'i shihni në

ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë.

2MP

1920×1080(16:9)

Rezolucioni 2 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotot që dëshironi t'i shihni në

ekrane të gjera.

Kohëvonuesi

Me kohëvonuesin, mund të nxirrni një fotografi pa e mbajtur në dorë pajisjen. Përdorni

këtë funksion për të nxjerrë autoportrete ose fotografi në grup me të gjithë në fotografi.

Gjithashtu mund të përdorni kohëvonuesin nëse dëshironi të shmangni dridhjet e

kamerës kur nxirrni fotografi.

10 sek.

Cilësoni një vonesë prej 10 sekondash për nxjerrjen e fotografisë kur trokitni lehtë te butoni i obturatorit ose

kur shtypni tastin e kamerës.

3 sek.

116

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Cilësoni një vonesë prej 3 sekondash për nxjerrjen e fotografisë kur trokitni lehtë te butoni i obturatorit ose kur

shtypni tastin e kamerës.

Joaktiv

Fotografia nxirret sapo të trokitni lehtë te butoni i obturatorit ose të shtypni te tasti i kamerës.

Efekti i lëkurës së butë

Mund të aktivizoni

Efekti i lëkurës së butë në pajisjen tuaj për t'i bërë tonet e lëkurës pak

më të buta kur bëni fotografi selfie në regjimet e regjistrimit

Me dorë dhe Automatike

superiore.

Gjurmimi i objektit

Kur përzgjidhni një objekt duke e prekur atë te pamori, kamera e gjurmon atë për ju.

HDR

Përdorni cilësimin e HDR (Diapazon me dinamikë të lartë) për të nxjerrë një foto kundrejt

një drite sfondi të fortë ose në kushte kur kontrasti është i mprehtë. HDR kompenson për

humbjen e hollësisë dhe prodhon një figurë tipike si për zonat e errëta, ashtu dhe për ato

të shndritshme.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e fotografimit

Me dorë.

ISO

Mund ta zvogëloni turbullimin e imazhit të shkaktuar nga errësira ose nga subjektet që

lëvizin, duke rritur ndjeshmërinë ISO. Po ashtu, nëse dëshironi të nxirrni një imazh të

ndritshëm në kushte errësire, mund ta cilësoni ndjeshmërinë ISO në një vlerë më të lartë.

Automatik

Cilëson automatikisht ndjeshmërinë ISO.

50

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 50.

100

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 100.

200

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 200.

400

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 400.

800

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 800.

1600

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 1600.

3200

Cilëson ndjeshmërinë ISO në 3200.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e fotografimit

Me dorë.

Matja

Ky funksion përcakton automatikisht një ekspozim të ekuilibruar mirë, duke matur sasinë

e dritës që bie në imazhin që dëshironi të fotografoni.

Fytyra

Mat sasinë e dritës në fytyrë dhe rregullon ekspozimin në mënyrë që fytyra të mos jetë as shumë e errët, as

shumë e ndritshme.

Shumëfish

Ndan imazhin në shumë rajone dhe mat secilin rajon për të përcaktuar një ekspozim të ekuilibruar mirë.

Në qendër

117

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Mat qendrën e imazhit dhe përcakton ekspozimin që bazohet në ndriçimin e subjektit atje.

Selektive

Rregullon ekspozimin në një pjesë shumë të vogël të imazhit që dëshironi të fotografoni.

Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë.

Blici

Përdorni blicin për të nxjerrë fotografi kur ndriçimi është i pamjaftueshëm ose kur ka dritë

në sfond. Opsionet në vijim janë të disponueshme kur trokitni lehtë mbi ikonën e blicit

në ekranin e kamerës:

Automatik

Kamera përcakton automatikisht nëse kushtet e ndriçimit kërkojnë përdorimin e një blici.

Mbush flashin

Përdoreni këtë cilësim kur sfondi është më i ndritshëm se subjekti. Ky cilësim heq hijet e errëta të

padëshirueshme.

Reduktimi i syrit të kuq

Zvogëlon ngjyrën e kuqe të syve kur nxirrni një fotografi.

Joaktiv

Blici u çaktivizua. Ndonjëherë cilësia e fotografisë është më e mirë pa blic, edhe sikur ndriçimi të jetë i

pamjaftueshëm. Për të nxjerrë një fotografi të mirë pa blic, duhet ta mbani dorën të palëvizur. Përdorni

kohëvonuesin për të shmangur fotografi të turbullta.

Projektori

Blici ndriçon vazhdimisht kur nxirrni fotografi.

Përzgjedhja e skenës

Përdorni tiparin Përzgjedhja e skenës për ta konfiguruar shpejt kamerën për situatat e

zakonshme duke përdorur skenat e paraprogramuara. Kamera përcakton një numër

cilësimesh që të përshtatni skenën e përzgjedhur, duke siguruar fotografinë më të mirë të

mundshme.

Joaktiv

Tipari Përzgjedhja e skenës është joaktiv dhe mund të nxirrni fotografi manualisht.

Lëkurë e butë

Nxirrni fotografi portret duke përdorur një efekt bukurie të përmirësuar.

Marrje artistike

Përdoreni për fotografimin me një sfond të butë.

Mjegullim kundër lëvizjes

Përdoreni për zvogëlimin e dridhjeve të kamerës gjatë xhirimit të një skene pak më të errët.

Peizazh

Përdoreni për fotografi peizazhi. Kamera fokusohet në objekte të largëta.

HDR e korrigj. të dritës së sfondit

Përdoreni për të përmirësuar hollësitë në poza me kontrast të lartë. Korrigjimi i integruar i dritës së

sfondit analizon imazhin dhe e rregullon automatikisht atë për t'ju dhënë një pozë të ndriçuar në

mënyrë të përsosur.

Portret natën

Përdoreni për fotografi portreti të nxjerra natën ose në mjedise të ndriçuara dobët. Për shkak të kohës

së zgjatur të ekspozimit, kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një sipërfaqe të

qëndrueshme.

Skenë natën

Përdoreni kur nxirrni fotografi natën ose në mjedise të ndriçuara dobët. Për shkak të kohës së zgjatur

të ekspozimit, kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një sipërfaqe të

qëndrueshme.

Muzgu në dorë

Përdoreni për nxjerrjen e fotografive në dritë të dobët dhe aparatin në duar, me zhurmë dhe turbullirë

të zvogëluar.

Ndjeshmëria e lartë

Përdoreni për nxjerrjen e fotografive pa blic në kushte me dritë të dobët. Zvogëlon turbullirën.

118

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Gatime

Përdoreni për fotografimin e ushqimeve të përgatitura me ngjyra të ndritshme.

Kafshë shtëpiake

Përdoreni për të nxjerrë fotografi të kafshëve tuaja shtëpiake. Zvogëlon turbullirën dhe sytë e kuq.

Plazh

Përdoreni për të nxjerrë fotografi të skenave buzë detit ose buzë liqenit.

Borë

Përdoreni në mjedise me shumë dritë për të shmangur fotografitë e mbiekspozuara.

Festë

Përdoreni për fotografi në mjedise të brendshme me ndriçim të dobët. Kjo skenë zgjedh ndriçimin e

sfondit në mjedise të brendshme ose dritën e qirinjve. Për shkak të kohës së zgjatur të ekspozimit,

kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një sipërfaqe të qëndrueshme.

Sporte

Përdoreni për fotografitë e objekteve që lëvizin shpejt. Koha e shkurtër e ekspozimit e minimizon

turbullimin prej lëvizjes.

Dokument

Përdoreni për fotografi tekstesh ose vizatimesh. I jep fotografisë një kontrast më të mprehtë.

Fishekzjarrë

Përdoreni për të nxjerrë fotografi të fishekzjarrëve me gjithë shkëlqimin e tyre.

Këto cilësime janë të disponueshme vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë.