Sony Xperia Z5 Dual - Cilësimet e përgjithshme të kamerës

background image

Cilësimet e përgjithshme të kamerës

Regjimet e marrjes

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur regjimin e dëshiruar të regjistrimit ose listën e

aplikacioneve.

Me dorë

Rregulloni manualisht cilësimet e kamerës si rezolucionin, balancën e së bardhës dhe ISO-n.

Automatike superiore

Optimizoni cilësimet tuaja për t'iu përshtatur çdo skene.

Videokamera

Rregulloni manualisht cilësimet e videos si rezolucionin dhe regjimin e fokusit.

Aplikacionet e kamerës

Përzgjidhni manualisht aplikacionet e kamerës.

Për të mësuar më shumë se si të bëni fotografi më të mira, shkoni te

support.sonymobile.com

.

Aplikacionet e kamerës

Sound Photo
Bëni fotografi me tingullin e sfondit.

Efekti AR
Nxirrni fotografi ose video me skena dhe karaktere virtuale.

110

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Efekti krijues
Zbatoni efektet te fotografitë ose videot.

Lëvizja panoramike
Nxirrni fotografi panoramike dhe me kënd të gjerë.

Fytyra në foto
Bëni fotografi duke përdorur kamerat e përparme dhe të pasme në të njëjtën kohë.

Portret me stile
Nxirrni fotografi me stile portretesh në kohë reale.

Timeshift video
Bëni video me shpejtësi të lartë kuadrosh dhe zbatoni efektet e lëvizjes së ngadaltë.

Video 4K
Bëni video me përcaktim shumë të lartë 4K.

Timeshift burst
Gjeni fotografinë më të mirë nga një burst imazhesh.

Krijuesi i ngjitëseve
Krijoni ngjitëse unike nga fotografitë tuaja të preferuara ose nga pamori i kamerës

tuaj.

Shumë kamera
Regjistroni të njëjtën skenë nga shumë kënde në një ekran të vetëm.

Maska AR
Përdorni fytyra të tjera për të mbuluar fytyrën tuaj.

Sweep Panorama

Mund të bëni foto me kënd të gjërë dhe panoramike nga drejtimi horizontal ose vertikal

me një lëvizje të thjeshtë shtyp-dhe-rrëshqit.

Për të bërë një fotografi panoramike

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

dhe më pas përzgjidhni .

3

Për të përzgjedhur një drejtim të regjistrimit, trokitni lehtë

.

4

Shtypni tastin e kamerës dhe lëvizni kamerën ngadalë dhe qëndrueshëm në

drejtim të lëvizjes së treguar në ekran.

Portreti me stil

Mund të përdorni tiparin Portreti me stil për të zbatuar efektet e retushit në fotot portret

gjatë kohës që i bëni, që të arrini rezultatet më të mira. Mund të përdorni po ashtu

cilësimin

Rrezja magjike për të shtuar një motiv theksimi për sytë.

Për të përdorur tiparin e Stilit të portretit

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

dhe më pas përzgjidhni .

3

Për të shfaqur të gjitha stilet, trokitni lehtë tek emri i stilit që është aktualisht i

përzgjedhur, për shembull,

Flluska.

4

Për të shtuar më shumë stile, trokitni lehtë

Të tjera.

5

Përzgjidhni stilin që dëshironi të zbatoni dhe më pas trokitni lehtë për të bërë një

fotografi.

111

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përdorur tiparin e Magic beam

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

dhe më pas trokitni lehtë > .

3

Për të zbatuar efektin e projektorit brenda syrit, përzgjidhni një model të përshtatur.

Efekti AR

Mund të përdorni efektet AR (realiteti i shtuar) në fotot ose videot tuaja dhe t'i bëni ato

më argëtuese. Kur përdorni kamerën, ky cilësim ju lejon të integroni skenda 3D në fotot

ose videot tuaja. Thjesht përzgjedhi skenën që dëshironi dhe rregulloni pozicionin e saj në

pamor.

Videoja e Timeshift

Mund të regjistroni video me një shpejtësi të lartë kuadrosh prej 120 kuadrosh në

sekondë dhe pastaj të zbatoni efektet që të riprodhoni disa pjesë ose të gjithë videon në

lëvizje të ngadaltë.

Fytyra në fotografi

Mund të përdorni regjimin Fytyra në fotografi për të aktivizuar kamerat e përparme dhe

kryesore në të njëjtën kohë, në mënyrë që të bëni një fotografi të vetes së bashku me

subjektin.

Timeshift burst

Kamera nxjerr një burst me 61 foto në një dritare prej dy sekondash - një sekondë para

dhe pasi të trokitni te tasti i kamerës në ekran. Kështu që mund të ktheheni dhe të gjeni

imazhin e përsosur.

Për të përdorur Timeshift burst

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

dhe më pas përzgjidhni .

3

Nxirrni fotografitë. Fotografitë e nxjerra shfaqen në pamjen e miniaturave.

4

Lëvizni nëpër miniatura dhe përzgjidhni fotografinë që dëshironi të ruani, më pas

trokitni lehtë .

Regjimi me shumë kamera

Regjimi me shumë kamera ju lejon që të nxirrni një fotografi ose një video që ndërthur

kënde të ndryshme nga dy burime të ndryshme. Në ekranin e pajisjes tuaj shfaqen dy

pamje të kamerave - një nga kamera e pajisjes dhe një tjetër nga një pajisje e lidhur
Xperia

®

ose nga një kamerë e Sony që mbështet teknologjinë NFC dhe Wi-Fi Direct

®

.

Pra, nëse jeni në një koncert, për shembull, dhe dëshironi të nxirrni një fotografi ose një

video që ndërthur një pamje të grupit muzikor nga një kënd dhe të publikut nga një kënd

tjetër, mund të përdorni Regjimin me shumë kamera për efektin më të mirë të

mundshëm.
Mund ta konfiguroni Regjimin me shumë kamera duke përdorur NFC-në, e cila nis
çiftimin e dy pajisjeve me teknologjinë Wi-Fi Direct

®

.

112

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përdorur regjimin e Shumë kamerave

1

Aktivizoni funksionin NFC në të dyja pajisjet që dëshironi të lidhni.

2

Aktivizoni kamerën në pajisjen tuaj.

3

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

dhe më pas përzgjidhni .

4

Në ekranet e të dyja pajisjeve, trokitni lehtë .

5

Prekni bashkë zonat e zbulimit të NFC-së të çdo pajisjeje. Të dyja pajisjet tani
duhet të lidhen me teknologjinë Wi-Fi Direct

®

.

6

Pasi pajisjet të lidhen, në ekranin e pajisjes tuaj shfaqen dy pamje të kamerave -

një nga kamera e pajisjes tuaj dhe një tjetër nga kamera e pajisjes së lidhur.

7

Për të risistemuar ose ndryshuar pamjet e kamerave, trokitni lehtë

.

8

Kur të keni përfunduar me modifikimin dhe të jeni gati për të nxjerrë fotografinë

ose videon përfundimtare të ndërthurur, trokitni lehtë

U krye > .

Maska AR

Përdorni veçorinë e maskës AR për të maskuar një autoportret të fytyrës tuaj me tiparet e

fytyrës nga një person tjetër ose nga një kafshë. Për shembull, mund ta shkrini fytyrën

tuaj me fytyrën e një shoku për të bërë autoportrete argëtuese hibride.

Për të përdorur tiparin e maskimit AR

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqini shpejt mbi ekranin për të shkuar tek

, pastaj përzgjidhni .

3

Drejtojeni kamerën ndaj një fytyre, pastaj përzgjidhni maskën që dëshironi të

përdorni.

4

Për të bërë një foto, fillimisht trokitni lehtë mbi për të fshirë të gjitha maskat,

pastaj trokitni lehtë mbi .

5

Për të shfaqur përsëri të gjitha llojet e maskave, gjeni një fytyrë në kornizën me

ngjyrë që shfaqet në pamorin e kamerës tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi .

Shkarkimi i aplikacioneve të kamerës

Mund të shkarkoni aplikacione falas ose me pagesë të kamerës nga Google Play™ ose

burime të tjera të të tjera. Para se të nisni shkarkimin, sigurohuni që keni një lidhje

funksionuese me internetin, mundësisht nëpërmjet Wi-Fi për të kufizuar tarifat e trafikut të

të dhënave.

Për të shkarkuar aplikacione të kamerës

1

Hapni aplikacionin e kamerës.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

dhe më pas trokitni lehtë .

3

Përzgjidhni aplikacionin që dëshironi të shkarkoni dhe ndiqni udhëzimet për të

përfunduar instalimin.

Dallimi automatik i fytyrave

Kamera dallon automatikisht fytyrat dhe i cakton ato me korniza. Një kornizë me ngjyrë

tregon se cila fytyrë është zgjedhur për fokusin. Fokusi është caktuar për fytyrën më afër

qendrës së kamerës. Mund të trokitni lehtë po ashtu te një nga kornizat për të

përzgjedhur se cila fytyrë duhet të jetë në fokus.

Regjistrimi automatik

Aktivizoni regjistrimin automatik për të nxjerrë automatikisht fotografi me një nga opsionet

më poshtë.

Smile Shutter

Përdorni teknologjinë Smile Shutter™ për të fotografuar një fytyrë pikërisht kur buzëqesh. Aparati fotografik

dallon deri në pesë fytyra dhe përzgjedh njërën prej tyre për dallimin e buzëqeshjes dhe fokusimin automatik.

Kur fytyra e përzgjedhur buzëqesh, kamera nxjerr automatikisht një fotografi.

Joaktiv

Kur regjistrimi automatik është joaktiv, mund të nxirrni fotografi duke përdorur butonin e obturatorit ose tastin

e kamerës.

113

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar Smile Shutter™

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Regjistrimi automatik > Smile Shutter.

4

Kur kamera të jetë e hapur dhe

Smile Shutter i aktivizuar, drejtojeni kamerën nga

objekti juaj. Kamera përzgjedh se në cilën fytyrë do të fokusohet.

5

Fytyra shfaqet brenda një kornize me ngjyrë dhe fotografia nxirret automatikisht

sapo zbulohet një buzëqeshje.

6

Nëse nuk dallohet asnjë buzëqeshje, mund të shtypni tastin e kamerës për të

nxjerrë manualisht fotografinë.

Ruajtja e vendndodhjes gjeografike të një fotografie

Aktivizoni funksionin Ruani vendndodhjen për të gjeoetiketuar fotografitë - duke ruajtur

vendndodhjen gjeografike të përafërt kur i nxirrni ato. Vendndodhja gjeografike

përcaktohet nga rrjetet pa tel dhe teknologjia GPS.
Kur në ekranin e kamerës shfaqet , Ruajtja e vendndodhjes është e aktivizuar, por

pozicioni gjeografik nuk është gjetur. Kur shfaqet , Ruajtja e vendndodhjes është e

aktivizuar dhe vendndodhja gjeografike është e disponueshme, kështu që vendndodhja

gjeografike mund të shtohet te fotografia. Kur nuk shfaqet asnjë nga këto dy simbole,

Ruajtja e vendndodhjes është e çaktivizuar.

Për të aktivizuar gjeoetiketimin

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë

Më shumë dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë Ruani

vendndodhjen për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

4

Nëse po aktivizoni gjeoetiketimin, ju kërkohet të aktivizoni Shërbimet e

vendndodhjes nëse nuk janë aktivizuar tashmë. Trokitni lehtë

OK dhe më pas

trokitni lehtë te rrëshqitësi

Vendndodhja.

Marrja me prekje

Me Marrjen me prekje, thjesht trokitni lehtë kudo në ekranin e kamerës për të nxjerrë një

fotografi.

Aktiv

Vetëm kamera e përparme

Joaktiv

Vijat e rrjetës

Mund të përdorni vijat e rrjetës si një ndihmë vizuale gjatë regjistrimit për t'ju ndihmuar të

gjeni kompozimin e duhur për fotografinë tuaj.

Vijat e rrjetës shfaqen vetëm në ekranin e kamerës gjatë regjistrimit dhe nuk shfaqen në

fotografinë përfundimtare.

Paraafishimi automatik i fotografive

Mund të zgjidhni të paraafishoni fotografitë menjëherë pasi i nxirrni.

Aktiv

Pasi të nxirrni një fotografi, një paraafishim i saj shfaqet në këndin poshtë djathtas të ekranit për 3 sekonda.

Vetëm kamera e përparme

Pasi të nxirrni një fotografi me kamerën e përparme, një paraafishim i saj shfaqet në këndin poshtë djathtas të

ekranit për 3 sekonda.

Joaktiv

Fotografia ose videoja ruhet pasi e nxirrni dhe paraafishimi nuk shfaqet.

114

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përdorni tastin e volumit si

Mund të zgjidhni se si dëshironi ta përdorni tastin e volumit kur nxirrni fotografi.

Zoom

Përdorni tastin e volumit për të zmadhuar ose zvogëluar.

Volum

Përdorni tastin e volumit për të rregulluar volumin e njoftimeve, toneve të ziles dhe muzikës.

Obturator

Përdorni tastin e volumit për të nxjerrë fotografi.

Tingulli

Kur nxirrni një fotografi ose filloni të regjistroni një video, Kamera lëshon të tingull të

obturatorit. Nëse përdorni kohëvonuesin, ajo do të lëshojë një seri sinjalesh bip për të

treguar numërimin mbrapsht. Mund të zgjidhni që t'i aktivizoni ose t'i çaktivizoni këta

tinguj.

Ruajtja e të dhënave

Mund të zgjidhni të ruani të dhënat tuaja ose në një kartë SD të heqshme ose në

hapësirën ruajtëse të brendshme.

Hapësira ruajtëse e brendshme

Fotot ose videot ruhen në kujtesën e pajisjes.

Karta SD

Fotot ose videot ruhen në kartën SD.

Hapja e shpejtë

Përdorni cilësimet e Hapjes së shpejtë për të hapur kamerën kur ekrani është i kyçur.

Vetëm hape

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën kur ekrani është i kyçur, duke shtypur për pak çaste

tastin e kamerës.

Hape dhe fotografo

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën dhe të nxirrni automatikisht një foto kur ekrani është i

kyçur, duke shtypur për pak çaste tastin e kamerës.

Hape dhe regjistro videon

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën dhe të filloni të regjistroni një video kur ekrani është i

kyçur, duke shtypur për pak çaste tastin e kamerës.

Joaktiv

Për të rregulluar ngjyrën dhe ndriçimin

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë >

Ngjyra dhe ndriçimi.

3

Zvarritni rrëshqitësit te pozicionet e dëshiruara për të rregulluar ngjyrën dhe

ndriçimin.

Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimet e kamerës Automatike superiore dhe

Video.

Balanca e të bardhës

Ky cilësim, i cili është i disponueshëm vetëm në regjimin e regjistrimit

Me dorë, rregullon

balancën e ngjyrës sipas kushteve të ndriçimit. Po ashtu mund ta rregulloni manualisht

ekspozimin në diapazonin -2,0 EV deri në +2,0 EV. Për shembull, mund të rrisni ndriçimin

e imazhit ose të ulni ekspozimin e përgjithshëm duke trokitur lehtë përkatësisht te

kontrollet plus ose minus kur shfaqet ikona e cilësimit të balancës së të bardhës .

Automatike

Rregullon automatikisht balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

115

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Inkandeshente

Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e një ndriçimi të butë si p.sh. nën llambat e dritave.

Fluoreshente

Rregullon balancën e ngjyrave për ndriçimin fluoreshent.

Dritë dite

Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e mjediseve të jashtme me diell.

Me re

Rregullon balancën e ngjyrave për një qiell me re.